Letné stretnutie oblátov v bývalom kláštore benediktínov v Bacúrove

Obláti Erika a Miloš

Druhý prázdninový júlový  víkend, od 6. do 9. júla, sa v Bacúrove uskutočnilo plánované   letné stretnutie oblátov a ich rodín. Tento rok sme pozvali už aj kandidátov, ktorí o pár dní zložili prísľuby a stali sa súčasťou našej oblátskej rodiny.  Kvôli rodinným povinnostiam veľa oblátov nemohlo prísť. Vyskytol sa ešte ďalší problém: nečakaná porucha  vodného čerpadla spôsobila prevádzku domu v Bacúrove  v obmedzenom režime „bez vody“, a to odradilo ďalších,  ktorí plánovali prísť.

Pokračovať na Letné stretnutie oblátov v bývalom kláštore benediktínov v Bacúrove

Pozvánka

Pozývame nových záujemcov pre vstup k oblátom nášho kláštora v Sampore.

11.3. a 1.4. 2017

Bude možnosť sa zúčastniť na formačnom stretnutí kandidátov, ktorí sa pripravujú na zloženie svojich prísľubov. Tým sa začlenia do stále rozvíjajúcej sa komunity našich oblátov.

Pokračovať na Pozvánka

Duchovné cvičenie o „nebeskom rebríku“

Oblátka Erika

Už v prvom týždni nového roka 2017 nám materský kláštor benediktínskych mníchov
v Sampore  umožnil posilniť sa  na duchu i na tele  duchovnými cvičeniami. Plné tri dni (od 5.1. večera do 8.1. obeda) sme prežívali ešte vianočnú atmosféru kláštora, dýchali čerstvý samporský vzduch a pookriali v spoločenstve mníchov aj nás oblátov.  Celých 24 hodín počas dňa sme sa mohli plne venovať sebe, pretože o  našu telesnú schránku sa s veľkou starostlivosťou postarali bratia a otcovia benediktíni a duchovný program nám zabezpečoval otec podprior Jozef Brodňanský OSB, ktorý viedol duchovné cvičenia. Pozvanie na duchovné cvičenia  z nás prijali Miloš K., Tomáš V., Rado B.,Anička D., Dada H., Erika L., Janko M. s manželkou Darinkou, Lukáš K. s manželkou Jankou a Dominika M. s malým synčekom Benjamínom.

Pokračovať na Duchovné cvičenie o „nebeskom rebríku“

O mojej službe

Oblát Tomáš

Sv. Benedikt píše vo svojej Reguly:

„Predovšetkým a nadovšetko nech sa venuje starostlivosť chorým, nech sa im slúži skutočne ako Kristovi…“ (RB 36,1)

„Chorým a slabým bratom treba dať takú prácu alebo zamestnanie, aby neboli ani nečinní, ani ťažkou prácou unavení alebo podnecovaní k úniku.“ (RB 48, 24)

 „Nečinnosť je nepriateľom duše“ (RB 48,1)

Tieto výroky ma motivujú k práci s mladými ľuďmi s telesným limitom, ktorí chcú byť užitoční a uplatniť sa. Osamostatniť sa od rodičov a žiť zmysluplný aktívny život.

Vytvorili sme s manželkou občianske združenie TU SOM DOMA (http://tusom.weebly.com/), ktoré sa venuje začleňovaniu mladých ľudí so znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom zmysluplných aktivít. Zatiaľ máme dve aktivity, pomocou, ktorých sa snažíme pomáhať.

Pokračovať na O mojej službe

„Kráľovstvo Šípkovej Ruženky“ v Bacúrove.

Oblátka Erika

Po prvom pokuse uskutočniť neformálne  prázdninové stretnutie oblátskych rodín v Spišskej Belej, v júli 2016, s pomerne malou účasťou, sme ponúkli tým, ktorí nemohli prísť do Spišskej Belej, druhú šancu  na stretnutie. dsc_0065Po  internom dohodnutí  termínu 21.-22. august cez internetovú komunikáciu nám  však stále nebolo známe miesto stretnutia. Veľká radosť zaplavila naše srdcia, keď nám o. Jozef navrhol uskutočniť plánovanú opekačku (neformálne prázdninové stretnutie oblátov a ich rodín) na prvom pôsobisku samporských benediktínov.  Odrazilo sa to aj v hojnejšej účasti na akcii. Spojili sme príjemne s užitočným, opekačku s brigádou na skrášlení okolia bývalého pôsobiska samporských mníchov.  Areál bývalého domu sv. Benedikta v Bacúrove  sa nachádzal v úbohom stave. Zarastené chodníky, tráva vyše pása, pripomínali zakliate kráľovstvo Šípkovej Ruženky už niekoľko rokov od odchodu mníchov. Otec Jozef prišiel už vo štvrtok, aby  pokosil trávu. Bacúrčania sa tomu veľmi potešili,  mnísi im veľmi chýbajú. V piatok sa k otcovi Jozefovi pridala Dada.

Pokračovať na „Kráľovstvo Šípkovej Ruženky“ v Bacúrove.

Stretnutie s o. Maksymiliánom a sestrou Faustiou

Oblátka Anna.
Prvý septembrový víkend sa v benediktínskom kláštore v Sampore konalo stretnutie s logo-210x300
o.Maksymiliánom a sestrou Faustiou na tému Milosrdenstvo v mníšskej tradícii a praxi a modlitba milosrdenstva.
O.Maksymilián otvoril sériu prednášok v piatok večer úvodným slovom o počiatkoch mníšskej modlitby, priblížil život otcov púšte, sv.Antona, sv.Jána Kasiána, ich potrebu opustiť svet a stretnúť Boha – to je ideál mnícha. Ak však chceme stretnúť Boha, musíme stretnúť seba.
V sobotu pokračoval vovádzaním do ustavičnej Ježišovej modlitby, teda kontemplatívnej modlitby srdca, ktorú sám praktizuje už 10 rokov v spojení s kresťanskou meditáciou. Srdce je miestom, kde možno stretnúť Boha a učiť sa múdrosti. Pokračovať na Stretnutie s o. Maksymiliánom a sestrou Faustiou

Týždňové meditačné stretnutie v poľskom Lubine

Oblát Miloš.

Milá oblátska rodina.

Rád by som sa podelil s vami o moju novú skúsenosť, ktorú som zažil na týždňovom stretnutí kresťanskej meditácie v poľskom benediktínskom kláštore v Lubine. Na stretnutí bolo asi tridsať Poliakov rôznych vekových skupín z toho jeden dominikán, jeden poľský diecézny kňaz , päť manželských párov, otec Jozef a ja. Celý týždeň nás viedol o. IMG_2159-1024x683Maximilián a asistent brat Bruno s Tynca. Program bol nasledovný: 5.30 ranné chvály, po nich metánie /meditačná modlitba kľaknutie a vstávanie 33 krát s opakovaním zvolania „Pane Ježišu Kriste zmiluj sa nad mnou hriešnym“/ potom meditácia v sede 25min. 8.00 raňajky, práca v záhrade o 11.00 meditácia 2×25 min. modlitba cez deň, potom bol obed o odpočinok. O 15.00 meditácia 25min., konferencia a po nej meditácia 2x 25min.,vešpery. 18.00 večera a p nej meditácia 30min. O 20.00 kompletórium a o 21.00 meditácia 2x25min. Celý čas bolo silencium.

Pokračovať na Týždňové meditačné stretnutie v poľskom Lubine

Stretnutie rodín oblátov v Spišskej Belej

 

 V dňoch 15. 7.- 17.7. sme strávili  čas  spolu s našimi najbližšími rodinnými príslušníkmi v bývalom kráľovskom meste Spišského Zamaguria v Spišskej Belej. DSC_0020

Hlavným cieľom tejto akcie bolo spoznať sa navzájom s rodinnými príslušníkmi oblátov a prežiť spolu  dva dni pre upevnenie neformálnych vzťahov oblátskeho spoločenstva.   Po rôznom prispôsobovaní sa okolnostiam na stretnutie prišli Miloš a jeho manželka Erika, Tomáš a jeho manželka Denisa a Erika, ktorej bolo zverené zorganizovanie akcie.

Pokračovať na Stretnutie rodín oblátov v Spišskej Belej

Priateľstvo v podaní Jána Kasiána

DSC_0133bolo témou duchovného cvičenia, ktoré viedol   začiatkom januára prefekt oblátov  o Jozef.  Pre nás oblátov je čas duchovného cvičenia vzácna chvíľa, počas ktorej máme možnosť načerpať duchovnú silu v tichosti kláštora  v spoločenstve bratov benediktínov. Tohtoročných cvičení sa zúčastnili aj kandidáti na oblátov: Monika, Ľubica, Daniel, Mária, Miriam, Emília a Patrik.  Žiadosť o vstup do formácie oblátov predniesli priorovi o. Vladimírovi, ktorý im na znak prijatia odovzdal medailu sv. Benedikta.

DSC_0137DSC_0143

Fotografie : oblátka Erika

Prekvapivé informácie Vierky Dubačovej o utečencoch

„Záchrana horiaceho domu“ tak nazvala Vierka ľudskú pomoc deťom, mužom, ženám, tým, img 493040ktorí sú bez akejkoľvek materiálnej vybavenosti na ceste úniku z vlastnej krajiny, kde stratili svoj domov. Čo sa deje za hranicami našej republiky, ako to reálne vyzerá na hraničných prechodoch, vážnosť situácie, autentické dokumenty i osobné prežívanie. O tom bolo viac ako hodinové zdieľanie sa oblátky Vierky, ktorá sa pripojila k skupine dobrovoľníkov pre pomoc utečencom – Migradion Aid.
Prekvapivá je skutočnosť, ako je možné, že v dobe modernej techniky, neobmedzených prenosov a slobody informácií, nevidieť a nevedieť čo sa vlastne reálne deje za hranicami. Prečo médiá pravdivo a kompletne neinformujú o týchto udalostiach? Odvysielané informácie pôsobia jednostranne a vyvolávajú strach a obavy. Tieto pocity ale nie sú tie správne v situácii, keď trpí blížny. Mojim blížnym je predsa každý kto potrebuje pomoc, a to nám nemôže byť ľahostajné….
oblátka  Anička