Archív kategorií: Aktuality

Medzinárodný kongres oblátov 2023

Rozšírenie misie kláštorov, ktorým slúžime

Expanding the Mission of the Monasteries We Serve

Opát primas Gregory Polan, OSB 14.september 2023

pripravila: obl. Dominika Minka

Keď hovoríme o rozšírení misie kláštorov, ktorým slúžime, musíme premýšľať a uvažovať o základných prvkoch mníšskeho života komunít, ktorým slúžime. Jednoducho povedané, aby hovoriť o misie benediktínskych kláštorov stačí použiť niekoľko slov, hoci tieto slová majú veľký význam. Tie základné slová sú modlitba a zmierenie. Vždy je jasné, že myslíme na modlitbu, ale aj na zmierenie. Čo tým myslíme? Sú toľkí ľudia, čo prichádzajú do kláštorov, aby našli nejaký druh uzdravenia a zmierenia vo svojom živote: či už sú to problémy v rodine; nedorozumenia medzi priateľmi alebo susedmi; zranené pocity; dlhotrvajúci hnev; rozpady v manželstvách alebo jednoduché pocity zlyhania v ich živote, v práci, vo vzťahoch, v rodinách.

Pokračovať na Medzinárodný kongres oblátov 2023

Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023

Oblát: Miroslav Jozefiak

„Usudzujeme, že pre každodenné posilnenie, či už v čase šiestej alebo deviatej
hodiny, postačia pre každý stôl dve varené jedlá s ohľadom na rozdielnosti
jednotlivcov, aby ten, kto nemôže jesť jedno, posilnil sa druhým. Dve varené jedlá
teda musia stačiť všetkým bratom; keby bolo ovocie alebo mladá zelenina, môže
sa dodať ako tretie“. (Regula 13 kap.) Tieto slová zapísal sv. Benedikt vo svojej
Reguly veľmi dávno. A stále sú aktuálne a platia dodnes.

Pokračovať na Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023

Svätý Benedikt a škola života

Z anglického originálu preložil oblát: Miroslav Jozefiak

Svätý Benedikt (480-547 nl) je patrónom študentov a zároveň jedným z patrónov Európy. Mal nesmierny vplyv na našu vzdelávaciu prax a mal veľa spoločného s podobou západnej kultúry. Keď však svätý Benedikt v roku 529 n. l. založil kláštor Monte Cassino, to, čo by sme nazvali „vzdelaním“, nemal v prvom rade na mysli a rozhodne nemyslel na európsku civilizáciu.

Pokračovať na Svätý Benedikt a škola života

Čo ponúka Regula sv. Benedikta svetským ľuďom?

Zo stránky benediktínov v Tynci preložil oblát Miroslav Jozefiak

Hľadanie Boha je základom kresťanského života – neustále, vytrvalé úsilie, ktoré sprevádza všetko, čo robíte. Pri tomto hľadaní musíte byť vytrvalí a trpezliví a vyhýbať sa skratkám. Tým, ktorí sa podujali na toto úsilie, hrozí, že zablúdia po falošnej stope, preto je dôležité počúvať Božiu vôľu a dôverovať Bohu, ktorému má veriaci odovzdať celý svoj život, celé svoje srdce, každú myšlienku. Obláti teda nehľadajú Boha len v samotnej modlitbe, ale aj v každodennom zhone každodenného života a v mnohých svojich aktivitách sa učia vidieť, ako ich jeho láska vedie na ceste viery.

Prvé slovo prológu je: počúvajte. Kresťan má počúvať tak, aby počul Boží hlas, rozpoznal Jeho vôľu a mohol Mu dôverovať. Takto prekoná pokušenie byť trúfalým a vyhne sa pasci, ktorú si na seba nastraží, keď si zle vyloží slobodu. V bežných každodenných záležitostiach by mal byť oblát citlivým poslucháčom a vo všetkom, čo sa mu deje, by sa mal naučiť vidieť Božiu prítomnosť, jeho pôsobenie a lásku.

Pokračovanie na odkaze:

https://oblati.benediktini.sk/wp-content/uploads/2023/02/co-ponuka-regula.pdf

Narodenie k oblatúre a dorastaniu

o. Jozef

Ponúkam krátke svedectvá ľudí, ktorý už viac rokov žijú v rodinnom prostredí mníšsku cestu benediktínskej cesty pri našom kláštore. Spoločenstvo oblátov obohatili svojím vstupom do ročnej formácie noví kandidáti 13 novembra. Prajem Ewe Horváthovej, Stanovi Chomistekovi, Máriovi Kubasovi a Palovi Šmýkalovi, ich čas rozlišovania a prípravy na trvalý vstup do spoločenstva Samporských oblátov naplní Svetlom, ktoré prichádza cez malé Dieťa a zväčší ich srdce pre pravdivý život v dnešnom svete.

Pokračovať na Narodenie k oblatúre a dorastaniu

Laickí opáti

Oblát: Miroslav Jozefiak

Laický opát (abbas laicus, abbas miles), meno používané na označenie laika, ktorému kráľ alebo niekto z autorít udelil opátstvo ako odmenu za poskytnuté služby mal na starosti majetok, ktorý k nemu patrí, a mal nárok na časť príjmu. Tento zhubný zvyk mal zlý vplyv na život kláštora.
Existoval hlavne vo Franskej ríši od ôsmeho storočia až do cirkevných reforiem v jedenástom storočí.

Pokračovať na Laickí opáti

Práca- ako prostriedok na oslavu Boha v Reguli sv. Benedikta

Oblát: Miroslav Jozefiak

Benediktínsky spôsob života býva spravidla charakterizovaný formulkou ora et labora – modli sa a pracuj. V Reguli sv. Benedikta ju však nenájdeme. Použil ju až v 9. st. sv. Benedikt z Aniane, ktorý v karolínskom období ovplyvnil spôsob života mnohých kláštorov. Benedikt sa usiloval o vyvážený vzťah medzi modlitbou a prácou. Benediktínsky pracovný étos poznamenal rozhodujúcim spôsobom postoj západného sveta k práci. Pre starovekých grékov bola práca spájaná s otrockou činnosťou. Tento postoj prevzali aj starovekí Rimania. Až sv. Augustín dáva práci iný význam. Práca je pre neho Božím prikázaním pre človeka. A sv. Benedikt vychádza zrejme práve zo sv. Augustína. Práca je pre neho duchovná cesta, na ktorej stretávame Boha a seba samého a otvárame sa pre iných ľudí.

Pokračovať na Práca- ako prostriedok na oslavu Boha v Reguli sv. Benedikta

Medzinárodno – konfesionálne rôznorodý oblátsky telemost

Oblátka Lenka Jozefiaková

V stredu 28.9. 2022 na sviatok sv. Václava českého kniežaťa sa uskutočnilo mimoriadne stretnutie oblátov prostredníctvom videokonferencie. Dôvodom na jeho zvolanie bola návšteva obláta Richarda  z USA, ktorý putuje po rôznych kláštoroch v rôznych štátoch Európy a zavítal aj do Sampora k benediktínom. Richard nie je katolík, patrí do luteránskej evanjelikálnej cirkvi.

Pokračovať na Medzinárodno – konfesionálne rôznorodý oblátsky telemost