Mesačné archívy: november 2022

Laickí opáti

Oblát: Miroslav Jozefiak

Laický opát (abbas laicus, abbas miles), meno používané na označenie laika, ktorému kráľ alebo niekto z autorít udelil opátstvo ako odmenu za poskytnuté služby mal na starosti majetok, ktorý k nemu patrí, a mal nárok na časť príjmu. Tento zhubný zvyk mal zlý vplyv na život kláštora.
Existoval hlavne vo Franskej ríši od ôsmeho storočia až do cirkevných reforiem v jedenástom storočí.

Pokračovať na Laickí opáti