Žiť ako znovuzrodení

oblát Miroslav Jozefiak

Toto bola ústredná myšlienka duchovných cvičení pre oblátov, ktoré sa konali v dňoch 4.-7.januára 2024 v kláštore Premenia Pána v Sampore. Cvičenia viedol otec Juraj Pigula, augustiniánsky mních, znalec patrológie a človek plný múdrosti, ducha a veselej povahy.

Pomáhal mu sv. Anton Veľký, pustovník, ktorého životopis a zázraky sme čítali počas prvého dňa. Ježišov krst a iniciačné tajomstvá boli ďalšími témami na zamyslenie. Hlas z neba,  podoba holubice a Otcovo zaľúbenie vo svojom Synovi nám dávajú radosť a nádej, že Otec má rovnaké zaľúbenie aj v nás samých, čo vyjadruje pomazanie za kňaza, proroka a kráľa udeľované pri krste. Následné putovanie s tromi kráľmi za Ježišom nám sprostredkovali cirkevní otcovia. Toto putovanie sa však neskončilo odchodom z domu hostí. Hviezda, ktorú sme zbadali nám dodala radosti a nádeje kráčať ďalej po ceste, na ktorej sa práve nachádzame a žiť svoje povolanie vo svojich rodinách, pracoviskách, farnostiach a vo svete, v ktorom sa nachádzame.