Mesačné archívy: september 2016

„Kráľovstvo Šípkovej Ruženky“ v Bacúrove.

Oblátka Erika

Po prvom pokuse uskutočniť neformálne  prázdninové stretnutie oblátskych rodín v Spišskej Belej, v júli 2016, s pomerne malou účasťou, sme ponúkli tým, ktorí nemohli prísť do Spišskej Belej, druhú šancu  na stretnutie. dsc_0065Po  internom dohodnutí  termínu 21.-22. august cez internetovú komunikáciu nám  však stále nebolo známe miesto stretnutia. Veľká radosť zaplavila naše srdcia, keď nám o. Jozef navrhol uskutočniť plánovanú opekačku (neformálne prázdninové stretnutie oblátov a ich rodín) na prvom pôsobisku samporských benediktínov.  Odrazilo sa to aj v hojnejšej účasti na akcii. Spojili sme príjemne s užitočným, opekačku s brigádou na skrášlení okolia bývalého pôsobiska samporských mníchov.  Areál bývalého domu sv. Benedikta v Bacúrove  sa nachádzal v úbohom stave. Zarastené chodníky, tráva vyše pása, pripomínali zakliate kráľovstvo Šípkovej Ruženky už niekoľko rokov od odchodu mníchov. Otec Jozef prišiel už vo štvrtok, aby  pokosil trávu. Bacúrčania sa tomu veľmi potešili,  mnísi im veľmi chýbajú. V piatok sa k otcovi Jozefovi pridala Dada.

Pokračovať na „Kráľovstvo Šípkovej Ruženky“ v Bacúrove.

Stretnutie s o. Maksymiliánom a sestrou Faustiou

Oblátka Anna.
Prvý septembrový víkend sa v benediktínskom kláštore v Sampore konalo stretnutie s logo-210x300
o.Maksymiliánom a sestrou Faustiou na tému Milosrdenstvo v mníšskej tradícii a praxi a modlitba milosrdenstva.
O.Maksymilián otvoril sériu prednášok v piatok večer úvodným slovom o počiatkoch mníšskej modlitby, priblížil život otcov púšte, sv.Antona, sv.Jána Kasiána, ich potrebu opustiť svet a stretnúť Boha – to je ideál mnícha. Ak však chceme stretnúť Boha, musíme stretnúť seba.
V sobotu pokračoval vovádzaním do ustavičnej Ježišovej modlitby, teda kontemplatívnej modlitby srdca, ktorú sám praktizuje už 10 rokov v spojení s kresťanskou meditáciou. Srdce je miestom, kde možno stretnúť Boha a učiť sa múdrosti. Pokračovať na Stretnutie s o. Maksymiliánom a sestrou Faustiou