Samporskí obláti sv. Benedikta

Štatút oblátov

Prvá skupina benediktínskych oblátov kláštora Premenenia Pána v Sampore začala svoju formáciu 26. februára 2011. Prihlášky do noviciátu prijal prefekt oblátov, otec Jozef Brodňanský OSB.

Kandidáti prosili:

Pre milosrdenstvo Božie, prosíme o prijatie do spoločenstva benediktínskych oblátov v Sampore na dobu skúšky jedného roka.

Prijímanie kandidátov do svetskej oblatúry

Na fotografii je zachytený obrad prijatia do formácie, pri ktorom otec prior Vladimír Kasan OSB odovzdal budúcim oblátom Lukášovi, Vierke, Dagmare, Júlii a Jánovi medailu sv. Benedikta ako znak ich príslušnosti k Rádu.

Viac než rok sa priúčali nanovo otvárať sa pre poznanie Boha nie snahou o bezhriešnosť, ale zotrvávaní v škole Pánovej služby prostredníctvom pokory. Učili sa žiť odkaz sv. Benedikta vo svete.

Na slávnosť sv. Benedikta dňa 11. júla 2012 pri slávení sv. omše, ktorú celebroval otec biskup Tomáš Galis zložili prísľuby. Ich rozhodnutie prijal prior kláštora, otec Vladimír Kasan OSB. Stali sa tak prvými oblátmi kláštora Premenenia Pána v Sampore.  Prísľub vyjadrili slovami :

Zasväcujem sa Všemohúcemu Bohu a pred Preblahoslavenou Pannou Máriou ako aj svätým Benediktom, opátom, sľubujem žiť ako oblát podľa evanjeliových rád, v duchu svätého Benedikta a štatútov benediktínskych oblátov. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

7554467528_f9d80ff7b9_o

Prísľub oblatov Jána Mečiara, Dagmar Havrilovej, Júlie Ivanovej, Viery Dubačovej a Lukáša Knapa.

Na prvom stretnutí po prísľuboch v septembri 2012 boli zvolení obláti:

Ján Mečiar za koordinátora oblátov
Dagmar Havrilová za hospodárku  oblátov.

Neskôr boli menovaná Julia Ivanová za kronikárku a Lukáš Knap za knihovníka.

Noví obláti.

Dňa 3.3. 2013 boli do oblatúry prijatí noví obláti OSB. Žiadosť podali: Radovan Buda, Anna Drugdová, Daniela Gruchalová, Miloš Kurek, Erika Lišaniková, Dominika Minka, Ladislava Priškinová a Tomáš Vranský. Počas ročnej prípravy z rodinných dôvodov odstúpili dvaja kandidáti.

Ostatní menovaní kandidáti 11. júla 2014 zložili prísľuby a začlenili sa do spoločenstva benediktínskych oblátov.

P1390542

Obrad prijatia do oblatúry.

Prior kláštora, otec Vladimír Kasan po zložených prísľuboch prijal nových oblátov:  Eriku Lišaníkovú, Dominiku Minku, Miloša Kureka, Annu Drugdovú, Radovana Budu a Tomáša Vranského.

Fotografie z prísľubov.

11. júl 2017 bol pre naše oblátske spoločenstvo novým historickým medzníkom. Do oblátskej komunity pribudli 5 noví členovia. Počas slávnosti sv. Benedikta v kláštore Premenenia Pána zložili do rúk otca priora Vladimíra Kasana oblátske prísľuby:

Daniel Volek, Miriam Faglicová, Emília Púčeková, Ľubica Sedlická a Monika Čunderlíková.

Fotografie z prísľubov

11. júl 2020 –  Prior kláštora, otec Vladimír Kasan  prijal do   našej oblátskej komunity ďalších 9 oblátov:

Lenka a Miro Jozefiak, Jozef Zubaj, Viera Sobotová, Marta Bieleková, Anna Habovštiaková Vladimír Vincenc, Ľudka a Zdenek Kudláček