Mesačné archívy: september 2023

Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023

„Usudzujeme, že pre každodenné posilnenie, či už v čase šiestej alebo deviatej
hodiny, postačia pre každý stôl dve varené jedlá s ohľadom na rozdielnosti
jednotlivcov, aby ten, kto nemôže jesť jedno, posilnil sa druhým. Dve varené jedlá
teda musia stačiť všetkým bratom; keby bolo ovocie alebo mladá zelenina, môže
sa dodať ako tretie“. (Regula 13 kap.) Tieto slová zapísal sv. Benedikt vo svojej
Reguly veľmi dávno. A stále sú aktuálne a platia dodnes.

Pokračovať na Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023