Mesačné archívy: september 2023

Príhovor Jeho Svätosti Pápeža Františka účastníkom 5. svetového kongresu benediktínskych oblátov.

Oblát: Miroslav Jozefiak 

Clementínska sála  Piatok 15. septembra 2023

Drahí bratia a sestry, dobré ráno!

Srdečne vás vítam a som rád, že sa s vami môžem stretnúť pri príležitosti vášho svetového kongresu.
Benediktínsky oblát „vo svojom vlastnom rodinnom a sociálnom prostredí uznáva a prijíma Boží dar… inšpirujúc svoju vlastnú cestu viery hodnotami Svätej reguly a mníšskej duchovnej tradície“

Pokračovať na Príhovor Jeho Svätosti Pápeža Františka účastníkom 5. svetového kongresu benediktínskych oblátov.

Tragédia demokratického človeka

Oblát: Miroslav Jozefiak

Elmar Salmann, nemecký benediktínsky mních z opátstva Gerleve vo Vestfálsku, je žijúcou ikonou sapienciálnej teológie. Počas jeho tridsaťročného pedagogického pôsobenia na Anselmianum a na Gregoriánskej univerzite sa vyškolili desiatky mladých teológov. Ich spisy sú okamžite rozpoznateľné vďaka odkazom na jeho myslenie, ktoré bolo prirodzene sapienciálne, no zároveň poznamenané originalitou, kreativitou, iróniou a vášnivou chuťou pre paradox. Tieto zložky urobili z otca Salmanna jedného z najuznávanejších hlasov súčasnej teológie.

Pokračovať na Tragédia demokratického človeka

Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023

Oblát: Miroslav Jozefiak

„Usudzujeme, že pre každodenné posilnenie, či už v čase šiestej alebo deviatej
hodiny, postačia pre každý stôl dve varené jedlá s ohľadom na rozdielnosti
jednotlivcov, aby ten, kto nemôže jesť jedno, posilnil sa druhým. Dve varené jedlá
teda musia stačiť všetkým bratom; keby bolo ovocie alebo mladá zelenina, môže
sa dodať ako tretie“. (Regula 13 kap.) Tieto slová zapísal sv. Benedikt vo svojej
Reguly veľmi dávno. A stále sú aktuálne a platia dodnes.

Pokračovať na Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023