Archív kategorií: Nezaradené

Príhovor Jeho Svätosti Pápeža Františka účastníkom 5. svetového kongresu benediktínskych oblátov.

Oblát: Miroslav Jozefiak 

Clementínska sála  Piatok 15. septembra 2023

Drahí bratia a sestry, dobré ráno!

Srdečne vás vítam a som rád, že sa s vami môžem stretnúť pri príležitosti vášho svetového kongresu.
Benediktínsky oblát „vo svojom vlastnom rodinnom a sociálnom prostredí uznáva a prijíma Boží dar… inšpirujúc svoju vlastnú cestu viery hodnotami Svätej reguly a mníšskej duchovnej tradície“

Pokračovať na Príhovor Jeho Svätosti Pápeža Františka účastníkom 5. svetového kongresu benediktínskych oblátov.

Tragédia demokratického človeka

Oblát: Miroslav Jozefiak

Elmar Salmann, nemecký benediktínsky mních z opátstva Gerleve vo Vestfálsku, je žijúcou ikonou sapienciálnej teológie. Počas jeho tridsaťročného pedagogického pôsobenia na Anselmianum a na Gregoriánskej univerzite sa vyškolili desiatky mladých teológov. Ich spisy sú okamžite rozpoznateľné vďaka odkazom na jeho myslenie, ktoré bolo prirodzene sapienciálne, no zároveň poznamenané originalitou, kreativitou, iróniou a vášnivou chuťou pre paradox. Tieto zložky urobili z otca Salmanna jedného z najuznávanejších hlasov súčasnej teológie.

Pokračovať na Tragédia demokratického človeka

Prírastok v samporskej oblátskej rodine

Oblátka Erika

11. júl 2017 bol pre naše oblátske spoločenstvo novým historickým medzníkom. Do oblátskej komunity pribudli 5 noví členovia. Počas slávnosti sv. Benedikta v kláštore Premenenia Pána zložili do rúk otca priora Vladimíra Kasana oblátske prísľuby Daniel Volek, Miriam Faglicová, Emília Púčeková, Ľubica Sedlická a Monika Čunderlíková. Noví obláti prijali od  otca priora regulu sv. Benedikta, podľa ktorej sa budú snažiť usmerňovať svoje životné cesty vo svete, tam, kde sú Pánom povolaní. Svätú omšu, počas ktorej kandidáti spečatili svoju oblatúru,  celebroval žilinský diecézny biskup otec Tomáš Galis.

Pokračovať na Prírastok v samporskej oblátskej rodine