Mesačné archívy: január 2015

„Oblátske“ duchovné cvičenia s o. Damiánom

Na začiatku nového kalendárneho roka 2015 nám Samporská komunita otcov a bratov benediktínov umožnila načerpať nových fyzických a hlavne duchovných síl účasťou na duchovných cvičeniach (DC) v Samporskom kláštore. DC viedol otec Damián  v dňoch 8. až 11. januára 2015. Túto príležitosť, posvätiť svojho ducha sme využili všetci, prvýkrát spolu „starí“ (Janko s manželkou Darinkou, Julka, Vierka, Dada a Lukáš) i „noví“ (Rado, Miloš, Tomáš, Dominika, Anka, Erika) obláti.
DC začali vo štvrtok 8. 1. 2015 o 17:00 hod vešperami a skončili v nedeľu 11. 1. 2015 po slávnostnom obede v spoločenstve mníchov benediktínov

IMAG2439_1

Slávnosť sv. Martina v maďarskom benediktínskom arciopátstve sv. Martina v Pannonhalme

Dňa 11. novembra 2014 sme takmer všetci obláti (Janko, Miloš, Rado, Julka, Dagmar, Anka, Dominika, Erika) spolu s otcom Jozefom, Michalom-Máriou, bratom Igorom a Dominikom oslávili sv. Martina v maďarskom benediktínskom arciopáctve v Pannonhalme v Maďarsku.

Pokračovať na Slávnosť sv. Martina v maďarskom benediktínskom arciopátstve sv. Martina v Pannonhalme

Tretí zjazd benediktínskych oblátov Tyniec

Tyniecké  opátstvo hostilo v novembri 2013 účastníkov tretieho zjazdu benediktínskych oblátov v Poľsku. Slovensko reprezentovali benediktínsky obláti zo Sampora : Ján, Dagmar a Juliana. Sprevádzal nás prefekt oblátov,  o. Jozef OSB.

Po privítaní a ubytovaní sme sa stretli vo veľkej sále Petrus označenej mottom zjazdu:IMAG0296

„ Čo dnes znamená počúvať – počúvanie ako základ benediktínskej duchovnosti.“

Pokračovať na Tretí zjazd benediktínskych oblátov Tyniec

Tretí svetový kongres oblátov v Ríme.

Svetový kongres benediktínskych oblátov sa konal v dňoch 3 – 10. októbra 2013 v Ríme. Za benediktínsku komunitu oblátov zo Slovenska sa kongresu zúčastnila oblátka Dagmar.col-open

Ústrednou témou kongresu bolo OBSCULTA – POČÚVANIE. V tomto duchu sa niesli aj dve základné prednášky od sestry Mary John Mananzan OSB z Filipín a o. Michala Cesey Ocist. Sestra Mary upriamila pozornosť na počúvanie sveta okolo nás – chudoba, priepastné rozdiely medzi chudobnými a bohatými, rasové problémy, náboženská neznášanlivosť, ekologické katastrofy, honba za materiálnymi pôžitkami a duchovná chudoba.

pic-04-15  Druhá prednáška bola zameraná na počúvanie svojho vnútra v náväznosti na meditáciu a zastavenie sa, na rozhovor s Bohom. Na workshopoch rezonovalo motto našej doby, „globalizácia povrchnosti“ , keď pre rýchle životné tempo ľudia strácajú schopnosť prežívať daný okamih, danú chvíľu a všetko sa prežíva iba povrchne, bez chuti a vône prítomného života.
Workshopy sa niesli aj v duchu modlitieb , meditácií a snahy a úprimný pohľad na seba a svoje postoje.
deleg

Okrem oficiálneho programu prebiehali paralelne aj neoficiálne rozhovory medzi oblátmi zo 163 krajín sveta. Vymieňali sme si mailové adresy, www stránky a vznikali nové priateľstvá vo veľkej benediktínskej rodine.
Ďakujeme našej oblátke Dagmare za vzornú reprezentáciu benediktínskych oblátov zo Sampora.

Stránka kongresu : http://www.benedictine-oblates.org/2013/index-en.htm
Foto z kongresu : http://www.benedictine-oblates.org/2013/foto-en.php

Video z kongresu: https://www.youtube.com/watch?v=YQgkKf4-0gI#t=113

Turzovka 2013

IMAG0381
Iva Bittová

Korňa, časť Turzovky, bola miestom prvého stretnutia oblátov mimo kláštora. Uskutočnilo sa 19. -21. septembra 2013 a malo program duchovný, spoločenský a kultúrny. Najskôr sme sa zúčastnili koncertu Ivy Bitovej v evanjelickom chráme v Banskej Bystrici, kde sme mali možnosť zažiť neobyčajnú atmosféru medzinárodne uznávaného diela Vladimíra Godára, Mater. Nocou sme sa presunuli do chalúpky pod lipami, ktorú poskytla nášmu spoločenstvu oblátka Dagmar.

Obklopení Božou prírodou, vzácnym tichom, sme sa vyspali do pekného rána. Len vtáčatá a o. Jozef nás predbehli v chválení rána. Po raňajkách sme putovali na vrch Živčáková za Pannou Máriou, u ktorej vždy nachádzame istotu a dôveru. Zúčastnili sme sa svätej omše, ktorú celebrovali miestni pátri a o. Jozef.

Pokračovať na Turzovka 2013

Bratská návšteva

Oblátky Dagmar a Vierka v novembri 2012 navštívili benediktínsky kláštor Emauzy v Prahe, kde sa stretli s oblátmi tohto kláštora. Navzájom diskutovali o spôsobe žitia oblátskeho stavu, aktivitách a plánovaní budúcnosti. Išli zbierať skúsenosti. Svoje postrehy Dagmar zhrnula nasledovne:

Návšteva v Prahe bola veľmi poučná. Zistila som, že práce v Božích službách sa nedajú naučiť, ani odkukať, ani čerpať informácie od iných. Musíme ísť svojou cestou, ako nás vedie náš Pán a on najlepšie vie, na čo máme a čo dokážeme. Ale vďaka Bohu, za túto skúsenosť.

oblati_sampor
Vierka a Dagmar s oblátmi kláštora Emauzy v Prahe

 

 

Ocenenie za filantropiu

200px-Viera_Dubačová_(2013)Laureátkou Krištáľového krídla za rok 2012 v kategórii filantropia sa v januári 2013 stala naša oblátka, slovenská bábkoherečka, režisérka, manažérka, aktivistka a regionálna politička, Vierka Dubačová. Je zakladateľkou a režisérkou Divadla z Pasáže, kde pracuje s mentálne postihnutými a pomáha im začleniť sa do spoločnosti. Je dôslednou obhajkyňou práv sociálne slabších.