Bratská návšteva

Oblátky Dagmar a Vierka v novembri 2012 navštívili benediktínsky kláštor Emauzy v Prahe, kde sa stretli s oblátmi tohto kláštora. Navzájom diskutovali o spôsobe žitia oblátskeho stavu, aktivitách a plánovaní budúcnosti. Išli zbierať skúsenosti. Svoje postrehy Dagmar zhrnula nasledovne:

Návšteva v Prahe bola veľmi poučná. Zistila som, že práce v Božích službách sa nedajú naučiť, ani odkukať, ani čerpať informácie od iných. Musíme ísť svojou cestou, ako nás vedie náš Pán a on najlepšie vie, na čo máme a čo dokážeme. Ale vďaka Bohu, za túto skúsenosť.

oblati_sampor
Vierka a Dagmar s oblátmi kláštora Emauzy v Prahe