Turzovka 2013

IMAG0381
Iva Bittová

Korňa, časť Turzovky, bola miestom prvého stretnutia oblátov mimo kláštora. Uskutočnilo sa 19. -21. septembra 2013 a malo program duchovný, spoločenský a kultúrny. Najskôr sme sa zúčastnili koncertu Ivy Bitovej v evanjelickom chráme v Banskej Bystrici, kde sme mali možnosť zažiť neobyčajnú atmosféru medzinárodne uznávaného diela Vladimíra Godára, Mater. Nocou sme sa presunuli do chalúpky pod lipami, ktorú poskytla nášmu spoločenstvu oblátka Dagmar.

Obklopení Božou prírodou, vzácnym tichom, sme sa vyspali do pekného rána. Len vtáčatá a o. Jozef nás predbehli v chválení rána. Po raňajkách sme putovali na vrch Živčáková za Pannou Máriou, u ktorej vždy nachádzame istotu a dôveru. Zúčastnili sme sa svätej omše, ktorú celebrovali miestni pátri a o. Jozef.

IMAG0182

IMAG0169            IMAG0386

Cestou späť sme obdivovali krásnu prírodu, neobišli sme ani liečivé pramene a mali sme možnosť individuálnych rozhovorov s o. Jozefom, ale aj vzájomne medzi sebou.