Tretí svetový kongres oblátov v Ríme.

Svetový kongres benediktínskych oblátov sa konal v dňoch 3 – 10. októbra 2013 v Ríme. Za benediktínsku komunitu oblátov zo Slovenska sa kongresu zúčastnila oblátka Dagmar.col-open

Ústrednou témou kongresu bolo OBSCULTA – POČÚVANIE. V tomto duchu sa niesli aj dve základné prednášky od sestry Mary John Mananzan OSB z Filipín a o. Michala Cesey Ocist. Sestra Mary upriamila pozornosť na počúvanie sveta okolo nás – chudoba, priepastné rozdiely medzi chudobnými a bohatými, rasové problémy, náboženská neznášanlivosť, ekologické katastrofy, honba za materiálnymi pôžitkami a duchovná chudoba.

pic-04-15  Druhá prednáška bola zameraná na počúvanie svojho vnútra v náväznosti na meditáciu a zastavenie sa, na rozhovor s Bohom. Na workshopoch rezonovalo motto našej doby, „globalizácia povrchnosti“ , keď pre rýchle životné tempo ľudia strácajú schopnosť prežívať daný okamih, danú chvíľu a všetko sa prežíva iba povrchne, bez chuti a vône prítomného života.
Workshopy sa niesli aj v duchu modlitieb , meditácií a snahy a úprimný pohľad na seba a svoje postoje.
deleg

Okrem oficiálneho programu prebiehali paralelne aj neoficiálne rozhovory medzi oblátmi zo 163 krajín sveta. Vymieňali sme si mailové adresy, www stránky a vznikali nové priateľstvá vo veľkej benediktínskej rodine.
Ďakujeme našej oblátke Dagmare za vzornú reprezentáciu benediktínskych oblátov zo Sampora.

Stránka kongresu : http://www.benedictine-oblates.org/2013/index-en.htm
Foto z kongresu : http://www.benedictine-oblates.org/2013/foto-en.php

Video z kongresu: https://www.youtube.com/watch?v=YQgkKf4-0gI#t=113