Tretí zjazd benediktínskych oblátov Tyniec

Tyniecké  opátstvo hostilo v novembri 2013 účastníkov tretieho zjazdu benediktínskych oblátov v Poľsku. Slovensko reprezentovali benediktínsky obláti zo Sampora : Ján, Dagmar a Juliana. Sprevádzal nás prefekt oblátov,  o. Jozef OSB.

Po privítaní a ubytovaní sme sa stretli vo veľkej sále Petrus označenej mottom zjazdu:IMAG0296

„ Čo dnes znamená počúvať – počúvanie ako základ benediktínskej duchovnosti.“

Odznelo päť referátov:
1. Počúvanie otvorením srdca. / otec Bernard Alter OSB. /
2. Počúvať znamená najprv zmĺknuť. /s. Malgorzata Borkowska OSB /
3. Spôsoby počúvania. / Pavel Taranczewski./
4. Počúvanie a poslušnosť. / otec Jakub Kalinski OSB /
5. Kresťan uprostred výziev sveta. / Gregors Rys /

IMAG0301Po konferenciách sa konali panelové diskusie, stretnutia v skupinách a výmena osobných skúseností. Prednášky a diskusie nám tlmočil otec Jozef OSB.

Mali sme účasť na duchovnom programe v chráme, ktorý pripravili tyniecki obláti, využili sme možnosť prehliadky kláštora, múzeí, modlili sme sa s mníchmi v kostole. Milé bolo aj stretnutie s bratom Lukaszom OSB, ktorý tvoril spolu s otcom Vladimírom OSB a otcom Blažejom OSB prvú zakladajúcu skupinu benediktínov na Slovensku.

IMAG0354Prezentáciu samporského kláštora a oblátskej komunity pripravil oblát Ján a prítomným ju v sále predstavil a vtipne okomentoval otec Jozef OSB, za čo bol odmenený potleskom. Naši obláti Dagmar a Ján boli poverení niesť obetné dary pri záverečnej sv. omši.

Niekoľko postrehov a myšlienok zo zjazdu:

– Počúvaním odhaľujeme seba pred Bohom tým, že ho počúvame.
– Počúvanie nás stišuje, v tichu poznávame aký je Boh iný.
– Aby sme zmĺkli, treba v nás vypnúť sudcu, lebo nie je dôležité čo sa deje v druhých, ale v nás, starať sa o pokoj svojho vnútra.
– Aby sme získali pokoj je nutné zbaviť sa vnútorného advokáta, ktorým ospravedlňujeme seba, neustále ho vypínať.
– Zbaviť sa strachu prijať Božiu vôľu, ktorá nebude podľa našich   predstáv, pretože Boh nemusí hovoriť To, čo chcem počuť.
– Mlčanie Boha treba počúvať rovnako ako Jeho slovo.

IMAG0370    IMAG0375

Poľská www o zjazde:
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/pl/oblaci/wydarzenia/iii-zjazd-oblatow-benedyktynskich.html

Foto:     TU