Plán stretnutí

DC 2021

4 – 7.  3.  2021 – prvý cyklus

8  – 11. 4.  2021 – druhý cyklus

Plán formačných stretnutí oblatúry pre rok 2020

‣    Pravidelne  sa budeme v roku 2020   stretávať, zväčša raz za mesiac.

‣    Organizácia dňa slúži pre poriadok a teda pokoju uprostred nás.

Program dňa:

8.30                           Ora za neprítomných oblátov a “našu cestu” spoločenstva

9.00  –   12.00        Spoločné labora

12.20 – 12.55         Ora Posvätné čítanie

13.00 – 13.30          Obed

13.30 – 14.25          Odpočinok možnosť duch. rozh., alebo sviat. zmierenia

14.30                          Ora Modlitba dňa

14.40 – 15.40          Konferencia labora

15.45 – 16.45          Eucharistická adorácia – možnosť duch. rozh., alebo …

17.00                         Ora Vešpery, po nich udelenie Eucharistie a rozlúčka

Zodpovednosť v službách:

‣  koordinátor         Miloš Kurek

‣  ekonóm                  Dada Havrilová

‣  knihovník              Rado Buda

‣  kronikár                 Erika Lišaníková

‣  moderátor            o. Jozef Brodňanský, OSB.

‣  asistent                  o. Ján Dolný, OSB. (ručné práce s oblátmi + adorácie)

“Tvorba a účasť na spoločných stretnutiach nie je povinnosťou, ale prísľubom pre Čas, ktorý prijímame ako dar, a ako dar si ho aj dávame.”

“Hĺbka, šírka aj výška spoločne stráveného času sa nedá odmerať v aktuálnom čase, ale dá sa očakávať v dôkladnej príprave na spoločne strávený ČAS.”

Stretnutia oblatúry pre rok 2020

30. január – 2. február D.C. oblátov
29. február
21. marec
18. apríl
23. máj
20 jún
19. september
17. október
14. november
12. december

Program dňa pre kandidátov:

9.00 – 10.00            osobné stretnutie oblátov labora

10.10 – 11.10          konferencia labora

11.15 – 12.15          možnosť duch. rozh., alebo sviat. zmierenia

12.20 – 13.00          Ora Posvätné čítanie

13.00 -13.30           Obed

13.30 – 14.25          odpočinok – možnosť duch. rozh., alebo sviat. zmierenia

14.30                         Ora Modlitba dňa

14.40 – 15.40          spoločné labora

15.45 – 16.45          Eucharistická adorácia

17.00                          Ora Vešpery ako záver a rozlúčka

0904 738 799                          oblati@benediktini.sk