Plán stretnutí

DC 2021

4 – 7.  3.  2021 – prvý cyklus

27  – 30. 5.  2021 – druhý cyklus

Plán formačných stretnutí oblatúry pre rok 2021

‣    Pravidelne  sa budeme v roku 2021   stretávať, zväčša raz za mesiac.

‣    Organizácia dňa slúži pre poriadok a teda pokoju uprostred nás.

Program dňa:

8.30                           Ora za neprítomných oblátov a “našu cestu” spoločenstva

9.00  –   12.00        Spoločné labora

12.20 – 12.55         Ora Posvätné čítanie

13.00 – 13.30          Obed

13.30 – 14.25          Odpočinok možnosť duch. rozh., alebo sviat. zmierenia

14.30                          Ora Modlitba dňa

14.40 – 15.40          Konferencia labora

15.45 – 16.45          Eucharistická adorácia – možnosť duch. rozh., alebo …

17.00                         Ora Vešpery, po nich udelenie Eucharistie a rozlúčka

Zodpovednosť v službách:

‣  koordinátor         Miloš Kurek

‣  ekonóm                 Miriam Faglicová

‣  knihovník              Anička Drugová

‣  kronikár                 Miro a Lenka Jozefiakovci

‣  moderátor            o. Jozef Brodňanský, OSB.

‣  asistent                  o. Cyprián, OSB. (ručné práce s oblátmi + adorácie)

“Tvorba a účasť na spoločných stretnutiach nie je povinnosťou, ale prísľubom pre Čas, ktorý prijímame ako dar, a ako dar si ho aj dávame.”

“Hĺbka, šírka aj výška spoločne stráveného času sa nedá odmerať v aktuálnom čase, ale dá sa očakávať v dôkladnej príprave na spoločne strávený ČAS.”

Stretnutia oblatúry pre rok 2021

27. február
20. marec
17. apríl
15. máj
19 jún
18. september
16. október
20. november
11. december

0904 738 799                          oblati@benediktini.sk