Mesačné archívy: február 2023

Čo ponúka Regula sv. Benedikta svetským ľuďom?

Zo stránky benediktínov v Tynci preložil oblát Miroslav Jozefiak

Hľadanie Boha je základom kresťanského života – neustále, vytrvalé úsilie, ktoré sprevádza všetko, čo robíte. Pri tomto hľadaní musíte byť vytrvalí a trpezliví a vyhýbať sa skratkám. Tým, ktorí sa podujali na toto úsilie, hrozí, že zablúdia po falošnej stope, preto je dôležité počúvať Božiu vôľu a dôverovať Bohu, ktorému má veriaci odovzdať celý svoj život, celé svoje srdce, každú myšlienku. Obláti teda nehľadajú Boha len v samotnej modlitbe, ale aj v každodennom zhone každodenného života a v mnohých svojich aktivitách sa učia vidieť, ako ich jeho láska vedie na ceste viery.

Prvé slovo prológu je: počúvajte. Kresťan má počúvať tak, aby počul Boží hlas, rozpoznal Jeho vôľu a mohol Mu dôverovať. Takto prekoná pokušenie byť trúfalým a vyhne sa pasci, ktorú si na seba nastraží, keď si zle vyloží slobodu. V bežných každodenných záležitostiach by mal byť oblát citlivým poslucháčom a vo všetkom, čo sa mu deje, by sa mal naučiť vidieť Božiu prítomnosť, jeho pôsobenie a lásku.

Pokračovanie na odkaze:

https://oblati.benediktini.sk/wp-content/uploads/2023/02/co-ponuka-regula.pdf