Medzinárodný kongres oblátov 2023

Rozšírenie misie kláštorov, ktorým slúžime

Expanding the Mission of the Monasteries We Serve

Opát primas Gregory Polan, OSB 14.september 2023

pripravila: obl. Dominika Minka

Keď hovoríme o rozšírení misie kláštorov, ktorým slúžime, musíme premýšľať a uvažovať o základných prvkoch mníšskeho života komunít, ktorým slúžime. Jednoducho povedané, aby hovoriť o misie benediktínskych kláštorov stačí použiť niekoľko slov, hoci tieto slová majú veľký význam. Tie základné slová sú modlitba a zmierenie. Vždy je jasné, že myslíme na modlitbu, ale aj na zmierenie. Čo tým myslíme? Sú toľkí ľudia, čo prichádzajú do kláštorov, aby našli nejaký druh uzdravenia a zmierenia vo svojom živote: či už sú to problémy v rodine; nedorozumenia medzi priateľmi alebo susedmi; zranené pocity; dlhotrvajúci hnev; rozpady v manželstvách alebo jednoduché pocity zlyhania v ich živote, v práci, vo vzťahoch, v rodinách.

Pokračovať na Medzinárodný kongres oblátov 2023

Príhovor Jeho Svätosti Pápeža Františka účastníkom 5. svetového kongresu benediktínskych oblátov.

Oblát: Miroslav Jozefiak 

Clementínska sála  Piatok 15. septembra 2023

Drahí bratia a sestry, dobré ráno!

Srdečne vás vítam a som rád, že sa s vami môžem stretnúť pri príležitosti vášho svetového kongresu.
Benediktínsky oblát „vo svojom vlastnom rodinnom a sociálnom prostredí uznáva a prijíma Boží dar… inšpirujúc svoju vlastnú cestu viery hodnotami Svätej reguly a mníšskej duchovnej tradície“

Pokračovať na Príhovor Jeho Svätosti Pápeža Františka účastníkom 5. svetového kongresu benediktínskych oblátov.

Tragédia demokratického človeka

Oblát: Miroslav Jozefiak

Elmar Salmann, nemecký benediktínsky mních z opátstva Gerleve vo Vestfálsku, je žijúcou ikonou sapienciálnej teológie. Počas jeho tridsaťročného pedagogického pôsobenia na Anselmianum a na Gregoriánskej univerzite sa vyškolili desiatky mladých teológov. Ich spisy sú okamžite rozpoznateľné vďaka odkazom na jeho myslenie, ktoré bolo prirodzene sapienciálne, no zároveň poznamenané originalitou, kreativitou, iróniou a vášnivou chuťou pre paradox. Tieto zložky urobili z otca Salmanna jedného z najuznávanejších hlasov súčasnej teológie.

Pokračovať na Tragédia demokratického človeka

Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023

Oblát: Miroslav Jozefiak

„Usudzujeme, že pre každodenné posilnenie, či už v čase šiestej alebo deviatej
hodiny, postačia pre každý stôl dve varené jedlá s ohľadom na rozdielnosti
jednotlivcov, aby ten, kto nemôže jesť jedno, posilnil sa druhým. Dve varené jedlá
teda musia stačiť všetkým bratom; keby bolo ovocie alebo mladá zelenina, môže
sa dodať ako tretie“. (Regula 13 kap.) Tieto slová zapísal sv. Benedikt vo svojej
Reguly veľmi dávno. A stále sú aktuálne a platia dodnes.

Pokračovať na Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023

Svätý Benedikt a škola života

Z anglického originálu preložil oblát: Miroslav Jozefiak

Svätý Benedikt (480-547 nl) je patrónom študentov a zároveň jedným z patrónov Európy. Mal nesmierny vplyv na našu vzdelávaciu prax a mal veľa spoločného s podobou západnej kultúry. Keď však svätý Benedikt v roku 529 n. l. založil kláštor Monte Cassino, to, čo by sme nazvali „vzdelaním“, nemal v prvom rade na mysli a rozhodne nemyslel na európsku civilizáciu.

Pokračovať na Svätý Benedikt a škola života

Čo ponúka Regula sv. Benedikta svetským ľuďom?

Zo stránky benediktínov v Tynci preložil oblát Miroslav Jozefiak

Hľadanie Boha je základom kresťanského života – neustále, vytrvalé úsilie, ktoré sprevádza všetko, čo robíte. Pri tomto hľadaní musíte byť vytrvalí a trpezliví a vyhýbať sa skratkám. Tým, ktorí sa podujali na toto úsilie, hrozí, že zablúdia po falošnej stope, preto je dôležité počúvať Božiu vôľu a dôverovať Bohu, ktorému má veriaci odovzdať celý svoj život, celé svoje srdce, každú myšlienku. Obláti teda nehľadajú Boha len v samotnej modlitbe, ale aj v každodennom zhone každodenného života a v mnohých svojich aktivitách sa učia vidieť, ako ich jeho láska vedie na ceste viery.

Prvé slovo prológu je: počúvajte. Kresťan má počúvať tak, aby počul Boží hlas, rozpoznal Jeho vôľu a mohol Mu dôverovať. Takto prekoná pokušenie byť trúfalým a vyhne sa pasci, ktorú si na seba nastraží, keď si zle vyloží slobodu. V bežných každodenných záležitostiach by mal byť oblát citlivým poslucháčom a vo všetkom, čo sa mu deje, by sa mal naučiť vidieť Božiu prítomnosť, jeho pôsobenie a lásku.

Pokračovanie na odkaze:

https://oblati.benediktini.sk/wp-content/uploads/2023/02/co-ponuka-regula.pdf

Narodenie k oblatúre a dorastaniu

o. Jozef

Ponúkam krátke svedectvá ľudí, ktorý už viac rokov žijú v rodinnom prostredí mníšsku cestu benediktínskej cesty pri našom kláštore. Spoločenstvo oblátov obohatili svojím vstupom do ročnej formácie noví kandidáti 13 novembra. Prajem Ewe Horváthovej, Stanovi Chomistekovi, Máriovi Kubasovi a Palovi Šmýkalovi, ich čas rozlišovania a prípravy na trvalý vstup do spoločenstva Samporských oblátov naplní Svetlom, ktoré prichádza cez malé Dieťa a zväčší ich srdce pre pravdivý život v dnešnom svete.

Pokračovať na Narodenie k oblatúre a dorastaniu