Stretnutie rodín oblátov s mníchmi v Bacúrove, 29.8.2023

Oblát: Miroslav Jozefiak

„Usudzujeme, že pre každodenné posilnenie, či už v čase šiestej alebo deviatej
hodiny, postačia pre každý stôl dve varené jedlá s ohľadom na rozdielnosti
jednotlivcov, aby ten, kto nemôže jesť jedno, posilnil sa druhým. Dve varené jedlá
teda musia stačiť všetkým bratom; keby bolo ovocie alebo mladá zelenina, môže
sa dodať ako tretie“. (Regula 13 kap.) Tieto slová zapísal sv. Benedikt vo svojej
Reguly veľmi dávno. A stále sú aktuálne a platia dodnes.

Mohli sa o tom presvedčiť obláti a mnísi na spoločnom stretnutí v Bacúrove. Tam sa
totiž konalo stretnutie rodín oblátov s komunitou mníchov. Stretnutie začalo slávením Eucharistie v miestnom kostolíku. Sv. omšu celebroval o. Jozef – prefekt oblátov, za
spoluúčasti svojich bratov mníchov. Homíliu predniesol o. Jakub, ktorý vyzdvihol
čnosť sv. Jána Krstiteľa, ktorý napriek svojej popularite a sláve – dnes by sme ho
nazvali influencer – prenechal miesto Inému, ale ešte predtým ako to urobil
pravdivo pomenoval konanie kráľa, ktoré nebolo v súlade s vtedajším liberálnym
pohľadom na manželstvo. Po obeti vďakyvzdania a posilnení duše sme posilnili
svoje telá pripraveným guľášom, ktorý bol pripravený v dvoch verziách: kóšer
(teda hovädzí) a nečistý (teda bravčový). Keďže nikto z mníchov ani oblátov nie je
žid, obidva guľáše sme si vychutnali tak ako sa patrí a so všetkým, čo ku guľášu
patrí. Nechýbali ani iné mňamky a pochutiny, či už sladkej alebo slanej chute.
A nechýbala ani chvíľka poézie v podaní brata Svorada. Keď si to nebo rozmyslelo
a zľutovalo sa nad nami a zatvorilo vodovodné kohútiky, vybrali sme sa na
prechádzku po obci – od jedného konca na druhý, alebo lepšie povedané od jednej
tabule ku druhej. Potom nás čakali rôzne súťaže: skákanie v nákupnej taške (isteže
bez tovaru), zhadzovanie plastových fľaši za pomoci hlavy, silonky a loptičky,
presúvanie pohára s vodou pomocou toaletného papiera, a súťaž v strieľaní
z pištole s penovými nábojmi. Okrem pár trafených mníchov  všetko dopadlo
dobre. Stretnutie sme zakončili spoločnou modlitbou vešpier. Veríme, že aj
takéto stretnutie utužuje naše vzťahy, umocňuje spoločenstvo a vytvára
prostredie nato, aby bol vo všetkom oslávený Boh.