Narodenie k oblatúre a dorastaniu

o. Jozef

Ponúkam krátke svedectvá ľudí, ktorý už viac rokov žijú v rodinnom prostredí mníšsku cestu benediktínskej cesty pri našom kláštore. Spoločenstvo oblátov obohatili svojím vstupom do ročnej formácie noví kandidáti 13 novembra. Prajem Ewe Horváthovej, Stanovi Chomistekovi, Máriovi Kubasovi a Palovi Šmýkalovi, ich čas rozlišovania a prípravy na trvalý vstup do spoločenstva Samporských oblátov naplní Svetlom, ktoré prichádza cez malé Dieťa a zväčší ich srdce pre pravdivý život v dnešnom svete.

  1. Začiatky a skúsenosť z  mojej oblatúry.

V období môjho  života nastal čas , kedy mi deti začali dorastať a moja snaha o základné materiálne hodnoty pre rodinu bola viac menej splnená, tak som začal pociťovať „hlad“ po niečom viac vo svojom osobnom živote. Vtedy som bol pozvaný do Benediktínskeho kláštora na brigádu, kde ma veľmi  oslovila spiritualita modlitby a práce. O nejaký čas mi „len“ práca nestačila a preto som sa chcel dostať do hĺbky života v komunite a tým aj začala moja formácia v spoločenstve oblátov.

Spočiatku som bol vťahovaný  do tajomstiev životov púštnych otcov a teda počiatkov mníšskeho života, čo ma veľmi oslobodzovalo od silného materialistického myslenia, ktorým si všetci prechádzame my ľudia žijúci vo svete. Uvedomil som si , že moje skúsenosti aj pohľad na vzťah k Bohu sa začal prenášať aj na moju rodinu,  za čo som bol Bohu aj komunite mníchov vďačný.

Ale tak ako v iných vzťahoch sú problémy , tak aj spoločenstve oblátov sa začali objavovať situácie ,pred ktorými by som najradšej utiekol. Ale nie spoločenstvo je problémom , ale moja ochota a snaha prijať s pokorou cestu , ktorú mi Pán ponúkol v spoločenstve oblátov. Som vďačný za túto možnosť „rásť“ pri komunite mníchov benediktínov. Verím a dúfam  , že ja, ale aj celé spoločenstvo oblátov   budeme môcť vo väčšej miere byť osožní bratom mníchom za tie duchovné dary a sprevádzanie.

s vďačnosťou a láskou

oblát Miloš

  • Môj začiatok formácie začal mojím krstom. Skončí sa na konci môjho života. S Božou pomocou.

oblátka Aňa

  • +Pax Moja cesta do oblatúry  bola o počúvaní a hľadaní Boha, Keď sa mi dostala do rúk Regula sv.Benedikta už prolog ma tak oslovil, že moje Fiat prišlo okamžite. Spoločenstvo oblátov kde patrím sú ľudia ktorý s úprimným srdcom veria a hľadajú Boha. Kláštor v Sampore je mojím majákom kde vždy nájdem lásku pokoj ticho-živého Boha. Som vďačný Nebeskému otcovi že tu patrím.

oblát Jozef

  • O spôsobe života benediktínov som sa dozvedela dávnejšie v našej farnosti. Najviac mi utkvela myšlienka spájať modlitbu s prácou. Oveľa neskôr som prišla do kláštora.Do formácie pre oblátov som vstúpila s očakávaním prehĺbiť svoj duchovný život pod vedením a tiež s vierou,že tu ma pozýva Pán.Po viacerých rokoch si uvedomujem,že som na začiatku. Formácia môjho okolia,zdar- nezdar.Neviem odpovedať,ale za všetko dobré ďakujem a čo som nezvládla odovzdávam do Božieho milosrdenstva.

oblátka Ema 

  • Už dávno pred vstupom do oblatúry som pociťovala potrebu Duchovného vedenia. Pri návštevách kláštora som sa dozvedela ,že je tu možnosť hlbšieho hľadania Božej cesty. Nesklamala som sa a tak ma náš milostivý Pán formuje, cez Lectio divina , čítanie púštnych otcov, meditácie, veď bez neho nič nezmôžeme. Lektorujem prijímam a pomáham každému koho stretávam na svojej ceste .

  oblátka Vierka

  • Za to že som dnes oblátom vďačím o. Františkovi, ktorý ma ako brigádnika v roku 2003 priviedol do Bacúrova, kde som mal možnosť spoznať mníchov benediktínov a ich Ora et Labora. Prísľubmi obláta v roku 2012 sa môj duchovný život zmenil tak, že som prestal chodiť do kostola a začal chodiť na sväté omše.  Začal som uplatňovať ORA et Labora v praktickom živote. S Labora nebol žiadny problém, ale s Ora to už také ľahké nebolo. Dlho my trvalo kým som si zvykol na pravidelné modlenie a inak vnímať duchovnú stránku života. Ešte stále mám čo doháňať, ale už  pravidelne deň začínam Rannými chválami a končím Kompletóriom.  

oblát Ján

Pre mňa je začiatkom formácie každý jeden deň, ktorý sa snažím začať rannými chválami. Nie vždy je to s radosťou a chcením, ale viem, že čím viac dní vynechám, tým ťažšie sa vracia na túto cestu. Cestu formovania Pánom cez všetko, čo prinesie deň. 

 oblátka Miriam

Všetkým ďakujem a prajem čistú radosť z chudoby Ducha pri jasliach Ježiša narodeného

o.Jozef