Prírastok v samporskej oblátskej rodine

Oblátka Erika

11. júl 2017 bol pre naše oblátske spoločenstvo novým historickým medzníkom. Do oblátskej komunity pribudli 5 noví členovia. Počas slávnosti sv. Benedikta v kláštore Premenenia Pána zložili do rúk otca priora Vladimíra Kasana oblátske prísľuby Daniel Volek, Miriam Faglicová, Emília Púčeková, Ľubica Sedlická a Monika Čunderlíková. Noví obláti prijali od  otca priora regulu sv. Benedikta, podľa ktorej sa budú snažiť usmerňovať svoje životné cesty vo svete, tam, kde sú Pánom povolaní. Svätú omšu, počas ktorej kandidáti spečatili svoju oblatúru,  celebroval žilinský diecézny biskup otec Tomáš Galis.

Na sv. omši a na štedrom agapé, ktoré už tradične samporskí mnísi na slávnosť sv. Benedikta pripravujú, sa okrem nových oblátov zúčastnili aj ich najbližší príbuzní a priatelia a tiež mnohí kňazi, rehoľné sestry a  priatelia  samporského kláštora, veriaci a pútnici, ktorí prišli spoločne osláviť sv. Benedikta.

Máme veľkú radosť z toho, že naša oblátska rodina je opäť bohatšia o piatich členov. Máme nádej, že každý jeden z nových oblátov bude „darom“ pre spoločenstvo mníchov samporského kláštora, pre našu komunitu oblátov, pre svoje rodiny, okolie a spoločenstvá, v ktorých žijú.

Prvé pocity niektorých nových oblátov:

Miriam: Ďakujem Bohu, že mi bolo dopriate stať sa členom tohto spoločenstva. Ľudí, ktorí sa snažia mať svoj život v rovnováhe medzi modlitbou a prácou a ktorí svoju každodennú prítomnosť  vkladajú do Božích rúk. A ďakujem aj vám, milí moji obláti, že môžem kráčať po tejto ceste   Božích prikázaní spolu s vami.

Emília: Oblátske prísľuby ma priviedli do rodiny oblátov. Verím, že budeme spoločne pre seba povzbudením. Zároveň vnímam prísľuby ako záväzok a pozvanie na každodenné obrátenie.

Monika: Splnila sa hlboká túžba môjho srdca a v mojej duši vládol vnútorný pokoj a tiché šťastie. Tiché šťastie preto, lebo sa mi nechcelo robiť nič navonok napr. ako kráľ Dávid, keď tancoval pred Archou. Chcela som iba BYŤ, ako to urobila Lazárova sestra Mária, keď si sadla k Ježišovým nohám a počúvala.

Daniel: Veľmi sa teším z toho, že som sa mohol stať Benediktínskym oblátom. Svätý Benedikt a jeho spiritualita ma priťahoval už pomerne veľa rokov, takže hneď, ako som zistil, že táto možnosť je a ako sme sa s manželkou Máriou začali zúčastňovať prípravy, bol som „ako doma“. Ďakujem Pánovi za to, že ma sem priviedol, a všetkým benediktínom (zvlášť o. Jozefovi) i všetkým oblátom ďakujem za „prijatie do rodiny“.

Foto – oblátka Erika