O mojej službe

Oblát Tomáš

Sv. Benedikt píše vo svojej Reguly:

„Predovšetkým a nadovšetko nech sa venuje starostlivosť chorým, nech sa im slúži skutočne ako Kristovi…“ (RB 36,1)

„Chorým a slabým bratom treba dať takú prácu alebo zamestnanie, aby neboli ani nečinní, ani ťažkou prácou unavení alebo podnecovaní k úniku.“ (RB 48, 24)

 „Nečinnosť je nepriateľom duše“ (RB 48,1)

Tieto výroky ma motivujú k práci s mladými ľuďmi s telesným limitom, ktorí chcú byť užitoční a uplatniť sa. Osamostatniť sa od rodičov a žiť zmysluplný aktívny život.

Vytvorili sme s manželkou občianske združenie TU SOM DOMA (http://tusom.weebly.com/), ktoré sa venuje začleňovaniu mladých ľudí so znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom zmysluplných aktivít. Zatiaľ máme dve aktivity, pomocou, ktorých sa snažíme pomáhať.

  1. Mini kaviarničky K O L E Č K O (http://kolecko.weebly.com/)
  2. Turistická info predajňa v Španej Doline (https://www.youtube.com/watch?v=-Z1awt9Dh_A)

Vytvárame na vysokých školách celého Slovenska mini kaviarne K O L E Č K O. Sú navrhnuté tak, aby mladí z telesným znevýhodnením mohli ponúkať nápoje pre študentov a pracovníkov fakúlt.

Budujeme turistické centrum v Španej Doline, kde mladí so znevýhodnením budú vytvárať a informovať o turistických, historických a kultúrnych aktivitách v tejto malebnej horskej oblasti. Otvorenie plánujeme na September 2018.

Aj ja som v jednom z období svojho života potreboval nájsť miesto. Našiel som ho v UPeCe v Bratislave. Pracoval som tu jeden rok ako koordinátor. Táto skúsenosť ma motivovala, neostať len pri sebe, ale snažiť sa podobne pomáhať iným, aby objavili aj iní svoj potenciál. K ľuďom so znevýhodnením som sa dostal počas vysokej školy. Mini svedectvo si môžete pozrieť tu (https://www.youtube.com/watch?v=h-1Q4kjCMow)

Spoločenstvo Oblátov je mi veľkou pomocou a uistením, že život na zemi je tu, aby sa žil v plnosti a smeroval k svätosti. Pre mňa je to angažovanie sa pre potreby slabých. No nie s ľútosťou, ale v hľadaní potenciálu a motivácie do činnosti. Lebo len zmysluplná činnosť je osožná pre svet aj pre dušu.

Tu som doma – video