Archív kategorií: Aktuality

Zo Sampora na Pleše alebo Benediktínsky deň v Podkoniciach

Oblátka Monika.

Emócie zo spoločne stráveného času oblátov s benediktínmi v Podkoniciach už pomaly strácajú na intenzite, no vryli sa nám hlboko do našich sŕdc. Takú symbiózu sŕdc a myslí som ešte nezažila. Všetko prebiehalo akoby intuitívne. Skôr, ako som sa na niekoho obrátila s prosbou o pomoc, už mi aj niekto pomáhal: Bez strážcu ohňa – Rada – by guláš nebol uvarený. Bez zeleninových pomocníčok – Ľubky a Eriky – a bez krájačov mäsa – Janka, Anky a Miriam by nebolo čo do kotlíka dať. Bez p. farára a bratov benediktínov by zostali smädné naše duše i telá. A bez silných chlapov, by sme nemali na čom sedieť. Nejdem menovať, všetci chlapi na čele s Milošom a Tomášom sa v tom hádam nájdu.Čo dodať, guláš bol najlepší, lebo bol spoločný. Každý pridal ruku k dielu, a tak sa nemohol nevydariť. V tomto prípade citát „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.“ (Ž133,1) nebol len vzdialeným citátom z Písma. Bola to realita Benediktínskeho dňa. Zídení ako rodina sme boli pri oltári i pri obedňajšom stole, kde sa ku nám pridala aj Vierka.

   

A aby nám lepšie vytrávilo, vybrali sme sa na turistiku na Pleše.

Pokračovať na Zo Sampora na Pleše alebo Benediktínsky deň v Podkoniciach

Putovanie do Čerína – spoločné stretnutie rodín oblátov

Oblátka Erika

Už tesne pred letnými prázdninami, 23. júna 2018  sa  nášmu oblátskemu spoločenstvu podarilo prežiť krásnu sobotu v pokojnej rodinnej atmosfére spolu s ich   rodinnými príslušníkmi nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.  Oblátska rodina sa rozrástla na tento deň  o množstvo nových tvárí. Zišlo sa nás požehnane, až 40 duší.  Medzi nimi manželia a manželky oblátov, ich deti, vnúčatká i ďalšia rodina. Potešili sme sa každému novému človiečikovi.

Pokračovať na Putovanie do Čerína – spoločné stretnutie rodín oblátov

Rady a skúsenosti duchovného života Teofana Zatvornika a Pavla Evdokimova

Oblátka Erika

V dňoch 25. – 28. januára 2018 nám  otcovia a bratia mnísi vytvorili ideálne podmienky pre tohtoročné duchovné cvičenia (DC) v kláštore v Sampore. Pre zmenu tento rok viedol DC  nie benediktín, no odborník na slovo vzatý pre východnú kresťanskú spiritualitu, vedúci katedry religionistiky a náboženskej výchovy KU v Ružomberku  Mgr. Ivan Moďoroši PhD.

Na duchovných cvičeniach sme sa stretli spolu už tri generácie oblátov v zložení: Janko, Julka, Dada, Dominika, Anička, Miloš, Tomáš, ja Erika, Daniel, Ľubka, Miriam a Emka. V piatok prišla ešte Monika a Vierka, ale Dadka musela  večer náhle odísť, pretože ochorela. Chýbali Radko a Lukáš, ktorí pre svoje povinnosti vo vlastných rodinách nemohli prísť.

Pokračovať na Rady a skúsenosti duchovného života Teofana Zatvornika a Pavla Evdokimova

Letné stretnutie oblátov v bývalom kláštore benediktínov v Bacúrove

Obláti Erika a Miloš

Druhý prázdninový júlový  víkend, od 6. do 9. júla, sa v Bacúrove uskutočnilo plánované   letné stretnutie oblátov a ich rodín. Tento rok sme pozvali už aj kandidátov, ktorí o pár dní zložili prísľuby a stali sa súčasťou našej oblátskej rodiny.  Kvôli rodinným povinnostiam veľa oblátov nemohlo prísť. Vyskytol sa ešte ďalší problém: nečakaná porucha  vodného čerpadla spôsobila prevádzku domu v Bacúrove  v obmedzenom režime „bez vody“, a to odradilo ďalších,  ktorí plánovali prísť.

Pokračovať na Letné stretnutie oblátov v bývalom kláštore benediktínov v Bacúrove

Pozvánka

Pozývame nových záujemcov pre vstup k oblátom nášho kláštora v Sampore.

11.3. a 1.4. 2017

Bude možnosť sa zúčastniť na formačnom stretnutí kandidátov, ktorí sa pripravujú na zloženie svojich prísľubov. Tým sa začlenia do stále rozvíjajúcej sa komunity našich oblátov.

Pokračovať na Pozvánka

Duchovné cvičenie o „nebeskom rebríku“

Oblátka Erika

Už v prvom týždni nového roka 2017 nám materský kláštor benediktínskych mníchov
v Sampore  umožnil posilniť sa  na duchu i na tele  duchovnými cvičeniami. Plné tri dni (od 5.1. večera do 8.1. obeda) sme prežívali ešte vianočnú atmosféru kláštora, dýchali čerstvý samporský vzduch a pookriali v spoločenstve mníchov aj nás oblátov.  Celých 24 hodín počas dňa sme sa mohli plne venovať sebe, pretože o  našu telesnú schránku sa s veľkou starostlivosťou postarali bratia a otcovia benediktíni a duchovný program nám zabezpečoval otec podprior Jozef Brodňanský OSB, ktorý viedol duchovné cvičenia. Pozvanie na duchovné cvičenia  z nás prijali Miloš K., Tomáš V., Rado B.,Anička D., Dada H., Erika L., Janko M. s manželkou Darinkou, Lukáš K. s manželkou Jankou a Dominika M. s malým synčekom Benjamínom.

Pokračovať na Duchovné cvičenie o „nebeskom rebríku“

O mojej službe

Oblát Tomáš

Sv. Benedikt píše vo svojej Reguly:

„Predovšetkým a nadovšetko nech sa venuje starostlivosť chorým, nech sa im slúži skutočne ako Kristovi…“ (RB 36,1)

„Chorým a slabým bratom treba dať takú prácu alebo zamestnanie, aby neboli ani nečinní, ani ťažkou prácou unavení alebo podnecovaní k úniku.“ (RB 48, 24)

 „Nečinnosť je nepriateľom duše“ (RB 48,1)

Tieto výroky ma motivujú k práci s mladými ľuďmi s telesným limitom, ktorí chcú byť užitoční a uplatniť sa. Osamostatniť sa od rodičov a žiť zmysluplný aktívny život.

Vytvorili sme s manželkou občianske združenie TU SOM DOMA (http://tusom.weebly.com/), ktoré sa venuje začleňovaniu mladých ľudí so znevýhodnením do spoločnosti prostredníctvom zmysluplných aktivít. Zatiaľ máme dve aktivity, pomocou, ktorých sa snažíme pomáhať.

Pokračovať na O mojej službe

„Kráľovstvo Šípkovej Ruženky“ v Bacúrove.

Oblátka Erika

Po prvom pokuse uskutočniť neformálne  prázdninové stretnutie oblátskych rodín v Spišskej Belej, v júli 2016, s pomerne malou účasťou, sme ponúkli tým, ktorí nemohli prísť do Spišskej Belej, druhú šancu  na stretnutie. dsc_0065Po  internom dohodnutí  termínu 21.-22. august cez internetovú komunikáciu nám  však stále nebolo známe miesto stretnutia. Veľká radosť zaplavila naše srdcia, keď nám o. Jozef navrhol uskutočniť plánovanú opekačku (neformálne prázdninové stretnutie oblátov a ich rodín) na prvom pôsobisku samporských benediktínov.  Odrazilo sa to aj v hojnejšej účasti na akcii. Spojili sme príjemne s užitočným, opekačku s brigádou na skrášlení okolia bývalého pôsobiska samporských mníchov.  Areál bývalého domu sv. Benedikta v Bacúrove  sa nachádzal v úbohom stave. Zarastené chodníky, tráva vyše pása, pripomínali zakliate kráľovstvo Šípkovej Ruženky už niekoľko rokov od odchodu mníchov. Otec Jozef prišiel už vo štvrtok, aby  pokosil trávu. Bacúrčania sa tomu veľmi potešili,  mnísi im veľmi chýbajú. V piatok sa k otcovi Jozefovi pridala Dada.

Pokračovať na „Kráľovstvo Šípkovej Ruženky“ v Bacúrove.

Stretnutie s o. Maksymiliánom a sestrou Faustiou

Oblátka Anna.
Prvý septembrový víkend sa v benediktínskom kláštore v Sampore konalo stretnutie s logo-210x300
o.Maksymiliánom a sestrou Faustiou na tému Milosrdenstvo v mníšskej tradícii a praxi a modlitba milosrdenstva.
O.Maksymilián otvoril sériu prednášok v piatok večer úvodným slovom o počiatkoch mníšskej modlitby, priblížil život otcov púšte, sv.Antona, sv.Jána Kasiána, ich potrebu opustiť svet a stretnúť Boha – to je ideál mnícha. Ak však chceme stretnúť Boha, musíme stretnúť seba.
V sobotu pokračoval vovádzaním do ustavičnej Ježišovej modlitby, teda kontemplatívnej modlitby srdca, ktorú sám praktizuje už 10 rokov v spojení s kresťanskou meditáciou. Srdce je miestom, kde možno stretnúť Boha a učiť sa múdrosti. Pokračovať na Stretnutie s o. Maksymiliánom a sestrou Faustiou

Týždňové meditačné stretnutie v poľskom Lubine

Oblát Miloš.

Milá oblátska rodina.

Rád by som sa podelil s vami o moju novú skúsenosť, ktorú som zažil na týždňovom stretnutí kresťanskej meditácie v poľskom benediktínskom kláštore v Lubine. Na stretnutí bolo asi tridsať Poliakov rôznych vekových skupín z toho jeden dominikán, jeden poľský diecézny kňaz , päť manželských párov, otec Jozef a ja. Celý týždeň nás viedol o. IMG_2159-1024x683Maximilián a asistent brat Bruno s Tynca. Program bol nasledovný: 5.30 ranné chvály, po nich metánie /meditačná modlitba kľaknutie a vstávanie 33 krát s opakovaním zvolania „Pane Ježišu Kriste zmiluj sa nad mnou hriešnym“/ potom meditácia v sede 25min. 8.00 raňajky, práca v záhrade o 11.00 meditácia 2×25 min. modlitba cez deň, potom bol obed o odpočinok. O 15.00 meditácia 25min., konferencia a po nej meditácia 2x 25min.,vešpery. 18.00 večera a p nej meditácia 30min. O 20.00 kompletórium a o 21.00 meditácia 2x25min. Celý čas bolo silencium.

Pokračovať na Týždňové meditačné stretnutie v poľskom Lubine