A zasa boli…

Oblátka Vierka Sobotová

Duchovné cvičenia oblátov, ktoré vnímame ako stretnutie v spoločnom zdieľaní svojich
túžob, myšlienok, pocitov, toho načo nás Svätý Duch upozorní v nás, pre nás a náš život.

     DC druhej polovici skupiny oblátov sa začali 19.5.2022 Vešperami a končili v nedeľu
22.5.2022 rozlúčkou a fotografovaním.
     S láskavým vedením o. Jozefa Brodňanského sme boli oboznámení s témou cvičení.
Téma cvičenia bola pokoncilová Cirkev s hlavnou myšlienkou ”vyjsť von”, spása je pre
všetkých .    “Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na neho” Ž2,12
DC prebiehali zvyčajným  spôsobom, účasť na modlitbách Liturgie hodín, sv. omša , krátka prednáška, čítanie Svätého písma, Apoftegmaty, rozjímanie, osobná modlitba, prechádzka.
Príjemným prekvapením bolo pozeranie filmu Babetina hostina ,v troch častiach, zámerne aby sme mali čas zamyslieť sa nad konaním jednotlivých postáv, nájsť ich problém, aké by
 mohlo byť riešenie, aké boli pocity. Na duchovnú hodnotu filmu upozornil aj pápež František.
       Hľadali sme  vlastnosti Cirkvi, ktorú Svätý Otec František prirovnal k Poľnej nemocnici. Úlohou Cirkvi je odovzdávať Božie slovo, vedieť sa rozhodnúť pre Ježiša. Hľadať ho v tvárach svojich blížnych, v obetovaní sa ,v odovzdávaní láskavosti, vypočutí, bez moralizovania, rozdávať lásku.


  A tu sú naše úprimné reflexie ako sme prežili spoločný čas s upriamením do budúcnosti.


  „DC sú pre mňa zastavením sa, uvedomením si potreby Boha vo svojom živote.
Zhodnotením kde je, na akom mieste, čo pre mňa znamená, ako ďalej. ”Ak vo svojom
živote zažijeme lásku Boha, naplní nás kúskom pravdy o nás samých. Film Babetina
hostina, ktorý sme videli, bol pre mňa pohľadom do svojho vnútra ako Boha prakticky
žijem. Ďakujem za spoločenstvo, za obohatenie každým, za ochotu byť blízko iným.“

Anka D.


  „Tieto DC boli pre mňa výnimočné. Nielen preto, že sme boli len siedmi, čo mi vyhovuje, ale hlavne preto ,že som pochopil vetu, že na konci budeme súdení iba z lásky.
Naozajstnú bratskú lásku som pocítil tak od bratov Benediktínov ,ktorí sa o nás príkladne starali, ako aj od spoločenstva oblátov s ktorými sme upevnili vzťahy , za čo im zo srdca ďakujem. A tak obohatený o túto pre mňa najdôležitejšiu skúsenosť z DC, teraz zostáva
už len preniesť a ešte viac uplatňovať ju v živote.“

Radko


   „Velebí duša moja Pána a môj duch jasá v Bohu, v jeho Slove Synovi, v láske oboch
v Duchu Svätom, ďakujúc za čas s vami všetkými, uprostred všetkého čo napĺňa môj život
 v jeho objatí.“

Mária


  „Už je to viac dní od uplynutí DC ,ale ešte stále nechávam priestor ich odznievaniu. Nechcem predbiehať ani sa unáhliť v ich hodnotení. Možno spomeniem len, že bolo príjemné ,lebo sme neboli veľká skupina a že sa na jednotlivých stretnutiach vyjadroval
 každý k téme. Pre mňa bolo obohacujúce počúvať ostatných. Bol to čas plný podnetov,
 ktoré túžim uplatniť spoločne v ďalšom kráčaní.“

Emka


  „Neutekať pred láskou. Toto bola kľúčová veta na ktorú som prišiel počas DC v Sampore.
 Ako konkrétne ju budem žiť vo svete na to sa budem snažiť hľadať odpoveď v tichej
 modlitbe meditácie. Za čas DC, za tento čas, som vďačný Bohu ,mníchom a tiež manželke, ktorá sa starala o naše štyri deti, pokiaľ som sa ja inšpiroval.“

Tomáš

„Radosť zo spoločne  prežitých chvíľ a Pánova prítomnosť bola s nami. Svätý Duch nám otváral nové priestory v sebaobjavovaní jeho lásky v nás. Jeho večnej lásky voči stvorenstvu. Naplnením života je milovať, láskou, ktorá vie čakať na tých, ktorí jej silu ešte nenašli, a keď treba vie aj mlčať a iba objímať. Zostáva už len dodať, tak ako sa spieva v piesni “Pripútaj ma svojou láskou večnou”.

 Vierka