Pri prameni

Oblát Miroslav Jozefiak

Dňa 29. augusta sa konalo stretnutie mníchov s rodinami oblátov. Miestom stretnutia bol bývalý benediktínsky kláštor sv. Hypolita v Nitre pod Zoborom.

Po úvodnom privítaní na parkovisku pred liečebným ústavom, sme sa vybrali ku Svoradovej jaskyni., v ktorej podľa tradície dožil pustovníckym  spôsobom života sv. Svorad. Miestom slávenia sv. omše boli zrenovované ruiny bývalého kláštorného kostola. Na tento deň pripadla spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa. Otec Jozef vo svojej homílii poukázal na podobnosť vtedy a dnes: aj dnes sa nám ponúkajú a predkladajú na stôl rôzne dobroty, svet pre nás usporadúva rôzne „hostiny, tance a zábavy“, ktoré nás strhávajú a odvracajú od toho, čo je pravda a snažia sa robiť život nesmrteľným. Sv. Ján Krstiteľ však nenaletel na tento klamlivý obraz a ponuku sveta a zastával pravdu aj za cenu vlastného života. Sv. omšu spevom doprevádzal „ruinový zbor oblátov“ za doprovodu gitaristky oblátky Eriky. Po skončení sv. omše sa celá kolóna presunula na dvor oblátky Dagmar, ktorá v tento deň zastupovala sv. Martu a zabezpečila pre všetkých milé prijatie, výborné pohostenie, dobrú náladu, rodinnú atmosféru a výčapný pult.  Po obede nastal čas na spoločnú debatu a rozhovory o všeličom. Pomedzi to, sa stihla i súťažná hra medzi najmenšími a najmladšími účastníkmi stretnutia. A bol čas aj na nenávykový, voňajúci koníček – bafkanie.  Stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou vešpier, do ktorých sme zahrnuli všetkých neprítomných oblátov, mníchov a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa snažia deň čo deň konať tak, aby bol vo všetkom oslávený Boh.