Medzinárodno – konfesionálne rôznorodý oblátsky telemost

Oblátka Lenka Jozefiaková

V stredu 28.9. 2022 na sviatok sv. Václava českého kniežaťa sa uskutočnilo mimoriadne stretnutie oblátov prostredníctvom videokonferencie. Dôvodom na jeho zvolanie bola návšteva obláta Richarda  z USA, ktorý putuje po rôznych kláštoroch v rôznych štátoch Európy a zavítal aj do Sampora k benediktínom. Richard nie je katolík, patrí do luteránskej evanjelikálnej cirkvi.

Svoj sľub stálosti zložil v benediktínskom kláštore v Belmonte, štáte Ohio pred dvadsiatimi rokmi. Podľa jeho slov, v USA je bežnou praxou – u nás sa to volá tradícia – že do oblatúry vstupujú aj kresťania z iných denominácií ako len katolíckej. On sám sa tam dostal za spolupráce svojej staršej dcéry, ktorá vtedy žila v Carolíne a blízko jej domova bol benediktínsky kláštor, ktorý navštevoval. Vtedy to mal na vzdialenosť 150 km. Keďže sa presťahoval do iného štátu, jeho vzdialenosť od kláštora narástla na 450-500 km. Na stretnutia oblátov tak prichádza každé dva mesiace a zostáva v kláštore na tri dni, počas ktorých si robí súkromné spirituálne cvičenia. Stretnutie oblátov sa začína poobede (16:00) a trvá zvyčajne dve hodiny.  Počas stretnutia sa obláti rozprávajú o knihe, ktorú čítajú a potom si spolu prečítajú určitý text zo Svätého Písma. Nakoniec ich prefekt oblátov pohostí zmrzlinou. Keďže kláštor ku ktorému patrí nemá dom hostí, počas svojho pobytu v kláštore spí v kláštornej cele, ktorá je v klauzúre. Keď vyjde z izby stretáva na chodbe mníchov, ktorý vchádzajú alebo vychádzajú zo svojich izieb. Rovnako tak stolovanie sa odohráva v refektári medzi mníchmi, ktorých je v kláštore 16. Misiou mníchov v Belmonte boli donedávna prednášky, ktoré dávali študentom na Univerzite. Keďže počet mníchov poklesol – mnohí boli už starí a pomreli a noví pomaly prichádzajú – už sa nevenujú toľko prednášaniu, no študenti sú radi, keď vidia medzi sebou mnícha v čiernom habite. Na otázku, čo ho viedlo aby vstúpil do oblatúry, odpovedal: snaha byť bližšie k Bohu. Jeho prítomnosť cíti vždy, keď si koná denné lectio divina, zvyčajne v pravidelnom čase doobeda o 10:00 hod. pri káve. Na tejto aktuálnej púti po Európe už navštívil kláštor v Nemecku a zo Sampora odchádza do Litvy, do kláštora Karmelitánov. Je ženatý, ale manželka s ním na takéto púte nechodí, lebo život v kláštore jej ide veľmi pomaly. Richard je druhýkrát ženatý – obidve manželky boli katolíčky. Po revolúcii vyučoval v Bratislave na škole angličtinu, v USA matematiku. Na Slovensku mu veľmi chutia bryndzové halušky.