Archív kategorií: Aktuality

Stretnutie rodín oblátov v Spišskej Belej

 

 V dňoch 15. 7.- 17.7. sme strávili  čas  spolu s našimi najbližšími rodinnými príslušníkmi v bývalom kráľovskom meste Spišského Zamaguria v Spišskej Belej. DSC_0020

Hlavným cieľom tejto akcie bolo spoznať sa navzájom s rodinnými príslušníkmi oblátov a prežiť spolu  dva dni pre upevnenie neformálnych vzťahov oblátskeho spoločenstva.   Po rôznom prispôsobovaní sa okolnostiam na stretnutie prišli Miloš a jeho manželka Erika, Tomáš a jeho manželka Denisa a Erika, ktorej bolo zverené zorganizovanie akcie.

Pokračovať na Stretnutie rodín oblátov v Spišskej Belej

Priateľstvo v podaní Jána Kasiána

DSC_0133bolo témou duchovného cvičenia, ktoré viedol   začiatkom januára prefekt oblátov  o Jozef.  Pre nás oblátov je čas duchovného cvičenia vzácna chvíľa, počas ktorej máme možnosť načerpať duchovnú silu v tichosti kláštora  v spoločenstve bratov benediktínov. Tohtoročných cvičení sa zúčastnili aj kandidáti na oblátov: Monika, Ľubica, Daniel, Mária, Miriam, Emília a Patrik.  Žiadosť o vstup do formácie oblátov predniesli priorovi o. Vladimírovi, ktorý im na znak prijatia odovzdal medailu sv. Benedikta.

DSC_0137DSC_0143

Fotografie : oblátka Erika

Prekvapivé informácie Vierky Dubačovej o utečencoch

„Záchrana horiaceho domu“ tak nazvala Vierka ľudskú pomoc deťom, mužom, ženám, tým, img 493040ktorí sú bez akejkoľvek materiálnej vybavenosti na ceste úniku z vlastnej krajiny, kde stratili svoj domov. Čo sa deje za hranicami našej republiky, ako to reálne vyzerá na hraničných prechodoch, vážnosť situácie, autentické dokumenty i osobné prežívanie. O tom bolo viac ako hodinové zdieľanie sa oblátky Vierky, ktorá sa pripojila k skupine dobrovoľníkov pre pomoc utečencom – Migradion Aid.
Prekvapivá je skutočnosť, ako je možné, že v dobe modernej techniky, neobmedzených prenosov a slobody informácií, nevidieť a nevedieť čo sa vlastne reálne deje za hranicami. Prečo médiá pravdivo a kompletne neinformujú o týchto udalostiach? Odvysielané informácie pôsobia jednostranne a vyvolávajú strach a obavy. Tieto pocity ale nie sú tie správne v situácii, keď trpí blížny. Mojim blížnym je predsa každý kto potrebuje pomoc, a to nám nemôže byť ľahostajné….
oblátka  Anička

Formačné stretnutia oblátov začínajú

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem žiť benediktínsku duchovnosť vo svete ako obláti nášho kláštora, na prvé stretnutie, ktoré sa bude konať v sobotu 10. októbra 2015. Začiatok je o 9.00 a záver úvodného stretnutia je o 17.30. Všetko ostatné sa môžte dozvedieť na e-mailovej adrese oblati@benediktini.sk, alebo na telefónnom čísle 0904 738 799.

Za celú komunitu benediktínov na Sampore sa vám bude venovať otec Jozef (moderátor oblátov).

Svätojakubská grilovačka v Španej Doline

Za miesto tohtoročného rodinného stretnutia sme si zvolili krásne prostredie Španej Doliny. Stretli sme sa pred obedom na ihrisku v hore nad Španou Dolinou., kde sme grilovali špeciality, ktoré pre nás pripravila Dominika s Radkom. Po dobrom obede nás z krásneho prostredia vyhnal silný dážď s krúpami. V stretnutí sme pokračovali v rodinnom dome u Dominiky . O program sa postarali jej deti spoločenskou hrou a kultúrnym programom.DSC_1916
Vo večerných hodinách sa k nám pridal aj prefekt oblátov o. Jozef a odslúžil sv. omšu. Príjemne nás prekvapil hosťami, ktorých priviedol. Bol to manželský pár oblátov z Tynieckeho kláštora s ktorými sme sa zoznámili na Zjazde benediktínskych oblátov. Rozišli sme sa v neskorých nočných hodinách s pocitom dobre prežitého sobotného dňa za čo patrí poďakovať všetkým, hlavne Diminike s rodinou.

Fotografie

 

Návšteva benediktínskeho kláštora v poľskom Biskupówe

Prvé tri dni mariánskeho mesiaca máj mali možnosť niektorí členovia nášho oblátskeho spoločenstva (presne Miloš, Tomáš, Dominika, Anička a Erika v sprievode otca Jozefa) prežiť v krásnom prostredí benediktínskeho kláštora v poľskom Biskupowe v spoločenstve benediktínskych mníchov a oblátov tamojšieho kláštora. Na uskutočnení tejto bratskej návštevy mala veľký podiel naša Dominika Minka, ktorá kontaktovala tento, jej srdcu blízky, benediktínsky kláštor a dohodla termín našej návštevy. DSC_1257
Naša cesta do poľského Biskupówa začala v piatok 1. 5. 2015 zo Samporského kláštora, odkiaľ vyrazil autom o. Jozef spolu s Aničkou niekedy po obede. Postupne sa cestou kláštorný Mercedes napĺňal. V Banskej Bystrici nastúpila Erika, v Uľanke Dominika a v Čadci Miloš a Tomáš. Cestu autom sme posvätili modlitbou Liturgie hodín, sv. ruženca i lectiom divina. Počas jednej prestávky vo voľnej prírode objavila Dominika nálezisko medvedieho cesnaku, tak sme si nazbierali túto bylinku, aby sme si spestrili jedálniček počas nášho výletu.

Pokračovať na Návšteva benediktínskeho kláštora v poľskom Biskupówe

„Oblátske“ duchovné cvičenia s o. Damiánom

Na začiatku nového kalendárneho roka 2015 nám Samporská komunita otcov a bratov benediktínov umožnila načerpať nových fyzických a hlavne duchovných síl účasťou na duchovných cvičeniach (DC) v Samporskom kláštore. DC viedol otec Damián  v dňoch 8. až 11. januára 2015. Túto príležitosť, posvätiť svojho ducha sme využili všetci, prvýkrát spolu „starí“ (Janko s manželkou Darinkou, Julka, Vierka, Dada a Lukáš) i „noví“ (Rado, Miloš, Tomáš, Dominika, Anka, Erika) obláti.
DC začali vo štvrtok 8. 1. 2015 o 17:00 hod vešperami a skončili v nedeľu 11. 1. 2015 po slávnostnom obede v spoločenstve mníchov benediktínov

IMAG2439_1

Slávnosť sv. Martina v maďarskom benediktínskom arciopátstve sv. Martina v Pannonhalme

Dňa 11. novembra 2014 sme takmer všetci obláti (Janko, Miloš, Rado, Julka, Dagmar, Anka, Dominika, Erika) spolu s otcom Jozefom, Michalom-Máriou, bratom Igorom a Dominikom oslávili sv. Martina v maďarskom benediktínskom arciopáctve v Pannonhalme v Maďarsku.

Pokračovať na Slávnosť sv. Martina v maďarskom benediktínskom arciopátstve sv. Martina v Pannonhalme