O pokore …

Oblátka Vierka

(úryvky z knihy: Alain Durel „O MODLITBĚ – S mnichy z hory Athos“, Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2019, vydané  v edícii „Spiritualita do kapsy“ako zväzok č. 10)

Autor Alain Durel je spisovateľ a publicista. Zaoberá sa vzťahom kresťanstva a kultúry. Venuje sa východnému kresťanstvu. V tejto drobnej knihe dáva autor slovo  ôsmim  duchovným majstrom 20. a 21. storočia. 

Vybrala som sekvencie, kde otcovia hovoria o pokore. Prečo práve o pokore?  – lebo…

 „Otec Josef Hesychasta /1906 – 1991/

46 Pokora nespočíva v slovách ako – „Ja som hriešnik.“ a podobne. Pokora je pravda, je to poznanie, že nie som nič. Predtým, ako Boh stvoril svet nebolo nič, iba ničota. A táto ničota sme my. Tvoja existencia začala ničotou. Tvoja matka je hlina, tvojím stvoriteľom je Boh. Máš niečo, čo by si nedostal? A keď si dostal, prečo sa vychvaľuješ, ako by si to nedostal? por. 1Kor 4,7

55 Nerečni, nehovor lenivo o pokore – ak chceš, aby ťa Kristus navštívil, staň sa rohožou, po ktorej všetci chodia.

Otec Efrém Katunakijský (1912 – 1998)

128 Ty hovoríš teologicky. Načo nám je to. Na nič. Opustil si cestu pokory a vydal si sa po ceste vznešených teologických pojmov. Opusť túto cestu a nasleduj cestu mníšsku a hovor: „ Pane Ježišu, zmiluj sa nado mnou.“

Otec Paisij z Hory Athos (1924-1994)

235 Pokora je nebeské tornádo, ktoré dokáže vymaniť dušu z priepasti hriechu a vyniesť ju až do nebies.  

236 Naozajstná pokora neskrýva len ostatné cnosti, ale aj samu seba.

Otec Izák (Adalloh) Libanonský

291 Poslušnosť robí zázraky. Prostredie v ktorom žijeme je zložité. Racionalita je pre ľudí pascou, keď plníme svoje úlohy a spoliehame sa ňu, tak naša práca nie je požehnaná. Pracovať s poslušnosťou však prináša milosť a spočinutie. Mníchovo konto v nebeskej banke sa plní vďaka poslušnosti. Bez nej by bola naša pokladnica prázdna.

293 Akékoľvek naše dobré dielo nemá žiadnu ozajstnú hodnotu, pokiaľ nedostane božskú pečať od Cirkvi. Bez tejto pečati nás naše dobré dielo môže priviesť k zlu a do zatratenia. Ak konáme dobro bez pokory a  spojenia s Bohom, tak toto dobro pripisujeme sami sebe a všetko, čo sme vytvorili, hneď zmaríme.

Otec Tichon zo Stavronikity

360 Pýcha nás doviedla k duchovnej a telesnej smrti a preto radikálnou liečbou, ktorá vedie k uzdraveniu ľudskej prirodzenosti, nemohlo byť nič iné ako pokora vedúca zasa k duchovnému aj telesnému vzkrieseniu. Pretože takého niečoho nebol schopný ani ten najsvätejší a najmúdrejší človek, pokoril sa sám Boh a nevysvetliteľným spôsobom na seba vzal telo z presvätej Matky Božej Panny Márie, aby nám znova otvoril brány raja.

383 Spolu s modlitbou, pokorou a s Božou bázňou sú nenahraditeľnými podmienkami duchovného boja taktiež trpezlivosť a vytrvalosť.

            Po prečítaní uvedenej knižočky, na základe odporučenia nášho o. Jozefa  Brodňanského OSB, sa ešte stále oboznamujem s „Nebeským rebríkom“ sv. J. Klimaka.  Na moje veľké prekvapenie v 25. stupni „O pokore“ (str. 187) je uvedená myšlienka presného znenia, ktorú uvádza otec Paisij z hory Athos. „Pokora je nebeský vír“ – …to nie je plagiát, je to zvnútornená myšlienka sv. Klimaka – koľko storočí žije! Jedine Duch Svätý v nás uchováva to, čo je pravdivé silné a významné. Sväté Písmo nám ukazuje to, čo práve potrebujeme pre svoj život a hľadáme odpovede. Ďakujme Božej prozreteľnosti za túto synchronizáciu.

Klimakov rebrík vnímam ako abecedu duchovnosti, núti nás vstrebávať, rozjímať, zvnútorňovať a tak krôčik po krôčiku postupovať, vracať sa k jeho stupňom a znovu začínať a ďakovať darom, ktoré tam nájdeme.

Jednoduché to nie je – prosme o trpezlivosť, pevnosť vôle a potrebnú chápavosť a neustále ďakujme za čas, ktorý máme pred sebou, aby sme zvnútornili  a uskutočňovali aspoň to málo, čo s Božím požehnaním žijeme.  

Oblátka Vierka, február 2021