Nový kňaz medzi nami.

Oblátka Miriam

V dňoch 22. a 23. septembra sme sa zúčastnili veľkej slávnosti. Brat Igor prijal z rúk otca biskupa Mariána Chovanca kňazskú vysviacku. Na túto veľkú udalosť sme dostali pozvánku v auguste na stretnutí mníchov s oblátmi. Prípravy sa začali už vo štvrtok upratovaním Domu Chleba. Sviatočný sobotný deň nás privítal mrholením. Svätej omše sa zúčastnilo veľké množstvo veriacich, rodina, veriaci z rodnej obce otca Igora, kňazi, spolubratia benediktíni z okolitých štátov a veľkou vzácnosťou bola aj návšteva benediktínskych sestier z Ukrajiny.  Na konci svätej omše sme dostali novokňazské požehnanie a naplnení milosťami sme išli do Domu Chleba, kde bolo pripravené pohostenie.

Po odchode ľudí sme pomohli upratať a pripraviť posedenie na ďalší deň. V nedeľu slávil otec Igor svoju prvú svätú omšu a slávnostným kazateľom bol otec prior Vladimír. Po skončení svätej omše sme išli pomáhať s obsluhou hostí a potom nasledovalo zase upratovanie.Večer sme sa so srdcami plnými vďaky za ďalšieho nového kňaza porozchádzali domov.

 

Otcovi Igorovi ďakujeme za pozvanie osláviť spolu s ním tento veľký dar, ktorého sa mu dostalo. Na jeho kňazskej ceste nech ho žehná a sprevádza náš  Pán.