Dýchaj Ježišovým menom,

bol názov stretnutia v Tynieckom benediktínskom kláštore začiatkom októbra, ktorého sa zúčastnila aj malá skupinka ľudí zo Slovenska, túžiacich po modlitbe srdcom.

Sv. Arzénius hovorí: „Keď budete hľadať Boha, nájdete ho, keď ho budete vzývať, ostane pri vás.“ Aj týmito slovami nás uvádzal do praktiky Ježišovej modlitby o.Šimon, opát kláštora, ktorý celé víkendové stretnutie viedol.
Ježišova modlitba má starú tradíciu a svoj pôvod u Otcov egyptskej púšte. Je nazývaná aj modlitbou srdca, pretože v srdci sa stretávame s Bohom. V modlitbe nielen mi púšťame Boha do svojho srdca, ale aj Boh púšťa nás do svojho. Učí nás jednoduchosti a jemnosti.

O.Šimon nás hneď uviedol aj do praktiky, 25 minútovej modlitby, s pokojným pomalým dýchaním a vyslovovaním slov „Pane, Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou hriešnym“. Vyslovovaním mena Ježiš, zabúdame na seba a dávame priestor Bohu, a to nielen v danej chvíli, ale aj v každej životnej situácii.
Myšlienky, ktoré nás pri modlitbe napádajú, nie sú dôležité a netreba im venovať pozornosť, aby sme nezoslabli, dovolíme im vchádzať a odchádzať. Dôležité je uvedomenie si, že Boh je tu.

Modlitba Ježišova nie je náhradou za čítanie Písma Svätého, práve naopak, umožňuje vnímať ho v celej hĺbke, a tak lepšie uvádzať do praktického života kresťana.
Som vďačná Pánu Bohu a všetkým, ktorí toto stretnutie urobili, sprostredkovali, a tak ľudsky prispeli k väčšiemu, či hlbšiemu spoznávaniu Boha a jeho dobroty.

Záverom povzbudenie slovami o. Šimona, aby sme túžbu po Bohu, po modlitbe srdcom, pestovali, aby v nás nezhasla…..
možno aj pravidelnosťou modlitby, ráno i večer, vyhradeným niekoľkominútovým časom, podľa našich síl,
aby sme ňou vyznali vernosť a dôveru tomu, ktorý nás miloval ako prvý a ktorý je Láska.

Literatúra, ktorá nám môže priblížiť Ježišovu modlitbu:
Wilfrid Stinissen: Modlitba Ježíšova
Ruský pútnik
Filokália

oblatka Anna