Návšteva benediktínskeho kláštora v poľskom Biskupówe

Prvé tri dni mariánskeho mesiaca máj mali možnosť niektorí členovia nášho oblátskeho spoločenstva (presne Miloš, Tomáš, Dominika, Anička a Erika v sprievode otca Jozefa) prežiť v krásnom prostredí benediktínskeho kláštora v poľskom Biskupowe v spoločenstve benediktínskych mníchov a oblátov tamojšieho kláštora. Na uskutočnení tejto bratskej návštevy mala veľký podiel naša Dominika Minka, ktorá kontaktovala tento, jej srdcu blízky, benediktínsky kláštor a dohodla termín našej návštevy. DSC_1257
Naša cesta do poľského Biskupówa začala v piatok 1. 5. 2015 zo Samporského kláštora, odkiaľ vyrazil autom o. Jozef spolu s Aničkou niekedy po obede. Postupne sa cestou kláštorný Mercedes napĺňal. V Banskej Bystrici nastúpila Erika, v Uľanke Dominika a v Čadci Miloš a Tomáš. Cestu autom sme posvätili modlitbou Liturgie hodín, sv. ruženca i lectiom divina. Počas jednej prestávky vo voľnej prírode objavila Dominika nálezisko medvedieho cesnaku, tak sme si nazbierali túto bylinku, aby sme si spestrili jedálniček počas nášho výletu.


Do cieľa našej cesty kláštora v Biskupowe sme dorazili tesne pred vešperami niekoľko minút pred 20.00 hodinou. Naša návšteva teda začala spoločnou modlitbou vešpier spojenou s kompletóriom. Po skončení modlitieb sa nás ujali naši hostitelia benediktínski mnísi a ubytovali nás v peknom domčeku pre hostí. Otca Jozefa ubytovali samozrejme v kláštore. Ujal sa nás otec Mateusz, ktorý je prefektom oblátov v Biskupowe a venoval nám trochu svojho vzácneho času aj keď už mohol po kompletóriu oddychovať.
Nasledujúci deň, 2. Máj,ktorý je v Poľsku zasvätený Panne Márii Kráľovnej Poľska, nás čakal bohatý program. Začal sa modlitbou ranných chvál a posvätného čítania. Oblátske spoločenstvo v Biskupowe malo počas našej návštevy duchovné cvičenia. Po raňajkách a krátkej prehliadke kláštora, ktorú nám urobila Dominika sme mali možnosť byť spolu s oblátmi na prednáške o. Mateusza na tému Lectio divina. Nepovedal nám nič nové, ale takým spôsobom, že to zasiahlo naše srdce. Jedna veta, ktorá mi utkvela v pamäti: „Skrze Slovo Boha, poznaj Srdce Boha.“
Po prednáške nám o. Mateusz ukázal kláštor, hospodárstvo, dielne, pustovňu, kláštorný les, dom hostí a jeho kaplnku, spoločenskú miestnosť v bývalom kravíne a areál kláštora. Zaujala nás práve pustovňa, pretože to bola bývalá márnica – pri farskom cintoríne. Otec Mateusz nám ju na chvíľu otvoril aj napriek klauzúre, a my sme mohli vdýchnuť trochu ovzdušia naplneného modlitbami pustovníkov.
Niektorí z nás využili čas pred obedom na spev akatistu na oslavu Panny Márie Kráľovnej Poľska.
Po obede, ktorý nám pripravili obláti, sme sa stretli s otcom o. Ludwikom Mycielskym zakladateľom benediktínskeho kláštore v Biskupowe, autorom niekoľkých kníh. Tento rozhovor sa uskutočnil na obľúbenom mieste o. Ludwika v zákutí kláštorného rybníka. Rozprával nám o svojom živote, o  duchovnom zápase o spásu svojich blízkych, o mocnom pôsobení Pána počas jeho života, o zakladaní kláštora a iných zaujímavých veciach. Jeho pútavé rozprávanie spôsobilo, že ani sme sa nenazdali ako rýchlo uplynul čas a  čakalo nás ďalšie stretnutie. Tentokrát spoločné stretnutie oblátov Biskupowa s vizitátormi kláštora s o. Ansgarom z nemeckého benediktínskeho kláštora v St. Otylien a o.Maximilianom z poľského kláštora v Lubline. Obaja otcovia bendiktíni hovorili svoje skúsenosti s oblátmi a vyzdvihli vzájomnú potrebu vzťahov mníchov a oblátov. Po prednáške sme na chvíľu opustili kláštor a Dominika nás pozvala pozrieť si jej neďaleké rodné mesto Nysu. Pozreli sme si krásnu dominantu mesta – katedrálu a ochutnali výbornú zmrzlinu. A potom sme sa ponáhľali späť, aby sme stihli sv. omšu. Po večeri a vešperách, každý z nás podľa toho, ako chcel, sa venoval tomu, za čím ho srdce ťahalo. Niekto modlitbe v kláštornej kaplnke, iný večernej prechádzke do okolia a niektorí z nás družnému rozhovoru v spoločenstve o zážitkoch z uplynulého dňa.
Čakal nás ďalší deň – nedeľa – 3. Máj. Po ranných modlitbách nás poľskí obláti s o. Mateuszom pozvali na púť do Zlatých hôr v Českej republike. Počas asi hodinovej cesty autom sme si rozobrali nedeľné evanjelium o vínnom kmeni v 15. kapitole podľa Jána. Čakala nás tam milá mariánska svätyňa ukrytá dosť hlboko a vysoko v horách, kde sme mali spoločnú slovensko-poľskú nedeľnú svätú omšu. Po nej sme využili krásne prostredie na prechádzku a neformálne rozhovory s oblátmi Biskupowa. Hovorili nám o svojich oblátskych aktivitách, o formácii aj o súkromnom duchovnom živote podľa vzoru sv. Benedikta. Po prechádzke sme ochutnali miestnu zmrzlinu v tamojšej českej dedinke Zlaté Hory. Potom nás už čakal spoločný obed v spoločenstve s oblátmi, komunitou mníchov aj otcami vizitátormi. Ochutnali sme aj typické poľské špeciality ako napr. tvarohový koláč „ Sernik“
Po obede sme sa rozlúčili, naložili veci do auta a vyrazili na cestu domov. Cestou sme sa zastavili v českom meste Opava. Na námestí nás upútala stará historická katedrála. Po dlhšom pátraní po vchode sa nám podarilo do nej vojsť a pomodlili sme sa tam vešpery v chórových laviciach, riadne „po benediktínsky“. Potom sme sa občerstvili v miestnej cukrárni a posilnení na tele i na duchu sme pokračovali na ceste domov. Tak ako sme cestou do Biskupowa v aute pribúdali, tak nás začalo ubúdať. Najprv vystúpil Tomáš a Miloš v Čadci, potom Dominika v Uľanke, ja som vystúpila v Banskej Bystrici a Anička s otcom Jozefom išli ešte cez Zvolen do Sampora.
Veľká vďaka patrí otcovi Jozefovi, ktorý celú cestu tam aj späť bezpečne „odšoferoval“, staral sa o náš program, za čas, ktorý nám venoval, maximálne ako mohol. Vďaka Dominike za spoluprácu pri organizovaní našej návštevy a službu sprievodcu. Aj všetkým prítomným oblátom za spoločenstvo, úprimnosť a zdieľanie sa počas nočných rozhovorov. Samozrejme vďaka aj tým, ktorí sa tejto návštevy nemohli zúčastniť, ale podporovali nás modlitbami. Ďakujeme a v modlitbách myslíme aj na našich hostiteľov oblátov a mníchov z Biskupowa, za ich milé prijatie a pripravený program
Teraz nás čaká už len zorganizovať podobnú návštevu oblátov z Biskupowa v našom materskom kláštore v Sampore aspoň s takým programom, aký pripravili oni nám.
Nech je vo všetkom oslávený Boh!

 Oblátka Erika

Fotografie