Plán stretnutí

DC 2023

5.1 – 8. 1.  2023

Plán formačných stretnutí oblatúry pre rok 2023

‣    Pravidelne  sa budeme v roku 2023   stretávať, zväčša raz za mesiac.

‣    Organizácia dňa slúži pre poriadok a teda pokoju uprostred nás.

Program dňa:

8.30                           Ora za neprítomných oblátov a “našu cestu” spoločenstva

9.00  –   12.00        Spoločné labora

12.20 – 12.55         Ora Posvätné čítanie

13.00 – 13.30          Obed

13.30 – 14.25          Odpočinok možnosť duch. rozh., alebo sviat. zmierenia

14.30                          Ora Modlitba dňa

14.40 – 15.40          Konferencia labora

15.45 – 16.45          Eucharistická adorácia – možnosť duch. rozh., alebo …

17.00                         Ora Vešpery, po nich udelenie Eucharistie a rozlúčka

Zodpovednosť v službách:

‣  koordinátor         Miloš Kurek

‣  ekonóm                 Miriam Faglicová

‣  knihovník              Anička Drugová

‣  kronikár                 Miro a Lenka Jozefiakovci

‣  moderátor            o. Jozef Brodňanský, OSB.

‣  asistent                  o. Cyprián, OSB. (ručné práce s oblátmi + adorácie)

“Tvorba a účasť na spoločných stretnutiach nie je povinnosťou, ale prísľubom pre Čas, ktorý prijímame ako dar, a ako dar si ho aj dávame.”

“Hĺbka, šírka aj výška spoločne stráveného času sa nedá odmerať v aktuálnom čase, ale dá sa očakávať v dôkladnej príprave na spoločne strávený ČAS.”

Stretnutia oblatúry pre rok 2023

7. Január
11. Február
11. Marec
1. Apríl
13. Máj
10. Jún
9. September
14. Október
18. November
16. December

Predbežný prvý termín prísľubov je 21. mar 2024

0904 738 799                          oblati@benediktini.sk